Kohus mõistis Villu Reiljani altkäemaksu vahendamises süüdi

 (49)
Riigiprokurör: Reiljani juhtum on väga kahetsusväärne
Edgar Savisaare protsess
Edgar Savisaare protsessFoto: Tiit Blaat

Harju Maakohus kuulutas täna otsuse, millega mõistis eksministri ja kunagise parteijuhi Villu Reiljani süüdi altkäemaksu vahendamises. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus: 33 034 eurot.

Villu Reiljanile varasemalt (s.o. Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2013 ja Riigikohtu 30.06.2014 otsusega) tingimisi mõistetud vangistus jäeti täitmisele pööramata ja rahaline karistus viiakse täide iseseisvalt. Süüdimõistmisega kaasneb kohustus tasuda riigituludesse sundraha 705 eurot.

Riigiprokuratuur süüdistas Villu Reiljanit altkäemaksu vahendamises Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele, kes nõustus MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule vara lubamisega selle eest, et ta oma ametiseisundit kasutades korraldab Tallinnas Sihi 108 ehitustegevuse jätkamise lubamise. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal ja kohas 2014 aasta detsembris leppisid Villu Reiljan ja Vello Kunman kokku, et Villu Reiljan vahendab Vello Kunmani poolt Edgar Savisaarele altkäemaksu lubamise.

Kokkuleppe kohaselt pidi Villu Reiljan vahendama Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamise toetada MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga selle eest, et Edgar Savisaar, kasutades oma ametiseisundit, korraldab ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt.

Seotud lood:

Juba kolmas süüdimõistmine korruptsiooni eest
Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles kohtuotsust kommenteerides, et tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga, eriti arvestades seda, et Villu Reiljan mõisteti täna korruptsioonikuriteoga seonduvalt süüdi kolmandat korda.

"Antud juhtumi puhul tuleb arvestada, et kuriteo toimepanemise hetkel nägi seadus pistise vahendamise eest ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse. Prokurörina olen seisukohal, et sel kolmandal korral on Reiljan oma süüd tunnistanud ja andnud kohtu ees süüdistusega kattuvaid ja sisulisi ütlusi, mis andsid aluse pidada läbirääkimisi, mis päädisid tänase süüdimõistva kohtuotsusega ja summalt arvestatava rahalise karistusega," sõnas Evestus.

Süüdistuse kohaselt toimus 15.12.2014 Tallinna Linnavalitsuses Edgar Savisaare töökabinetis kohtumine E. Savisaare ja Villu Reiljani vahel. Kohtumise käigus vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele oma tööandja esindaja, AS Silikaat Grupp juhatuse liikme Vello Kunmani soovi, et E. Savisaar Tallinna linnavalitsuse juhina korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108, Tallinn, paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt.

Samuti vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamist toetada vastutasuna Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga. Edgar Savisaar, Villu Reiljan ja Vello Kunman olid ühel meelel, et lubatud vara on vastutasuks Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest kirjeldatud eesmärkidel. Edgar Savisaar nõustus Vello Kunmani poolt Villu Reiljani vahendusel esitatud vara lubamisega MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule oma ametiseisundi kasutamise eest, ülalkirjeldatud eesmärgil, ning andma selleks alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised juhised.

Kohtuprotsess teiste eelkirjeldatud teos süüdistatavate isikute üle jätkub.