Kohus lükkas relvaäri protsessi kokkuleppe tagasi

 (6)
Relvaäri kaitseväes, kohtuistung Viru Maakohtus
Relvaäri kaitseväes, kohtuistung Viru MaakohtusFoto: Ain Liiva

Kohus tagastas täna prokurörile kokkuleppe, mille prokurör ja kaitsjad olid sõlminud.

Riigiprokuratuurist kinnitati Delfile, et kohus ei aktsepteerinud kokkulepet, mille prokurör Laura Vaik ning kohtualuste Martin Tanningu, Rauno Udekülli ja Raivo Olevi kaitsjad 30. mail sõlmisid.

Kohtunik Heli Väinaste arvates oli kokkuleppes puudusi, mistõttu tuleb tema arvates kokkulepped ümber vormistada.
Kohtualuste jaoks ei tähenda see sisuliselt midagi, kohtunik leidis, et nad peavad endiselt vahi alla jääma.

Prokurör ja kaitsjad peavad nüüd asuma uuesti läbirääkimistesse, mille järel selgub, kas on võimalik jätkata kokkuleppemenetluses või tuleb protsess tagasi üldmenetlusse ja jätkub kohtusaalis.
Riigiprokuratuur süüdistab Rauno Udekülli, Raivo Olevit ja Martin Tanningut erinevate tulirelvade, nende oluliste osade ning laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude toimepanemises.

Mehed tellisid aastatel 2015-2016 veebikeskkonnast laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi, et need Eestis ebaseaduslikult laskekõlbulikuks muuta ja turustada. Udekülli ja Tanningut süüdistatakse ka kaitseväe treipingi varguses, Udekülli kaitseväe erinevate relvaosade varguses ning Tanningut lõhkeaine ning lõhkeseadeldise oluliste osade ning lõhkematerjali ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei pidas mehed kahtlustatavana kinni eelmise aasta juunis ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibivad nad alates mullu 9. juunist vahi all.