Kohus lubas viina Kristiine Prismasse tagasi

 (328)
Prisma
Äripäev

Tallinna halduskohus rahuldas Kristiine Prisma esialgse õiguskaitse kohaldamise taotluse ning otsustas, et linnaosa valitsuse kehtestatud alkomüügikeeld tuleb kuni kohtulahendi jõustumiseni peatada.

Kohus kohustas linnaosavalitsust taastama majandustegevuse registris AS Prisma Peremarket registreeringus märked alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse kohta, teatas Tallinna ringkonnakohtu ja Tallinna halduskohtu pressiesindaja.

Kohus leidis, et kaebus ei ole perspektiivitu ning kaevatud korraldusega võidakse riivata ebaproportsionaalselt kaebaja põhiseadusega kaitstud ettevõtlusvabadust.

Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmine võib kaebajale kohtumenetluse jooksul tuua kaasa mitmetesse miljonitesse saamata jäänud tulu, mis võib omakorda kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi ettevõtte arengus.

Kristiine linnaosa valitsuse poolt välja toodud kaitstav avalik huvi — alaealiste alkoholi tarbimise piiramine — ei ole kaebaja poolt kaebuses märgitud lisameetmete rakendamisel ohus määral, mis kaaluks üles ühele ettevõtjale ebaproportsionaalse kahju tekkimise ja selle hilisema võimaliku hüvitamise linna rahadest.

Määruse peale võib edasi kaevata ringkonnakohtule 10 päeva jooksul määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest arvates.

Advokaadibüroo Raidla & Partnerid hinnangul rikuti piirangute kehtestamisel mitmeid õigusriigile kohaseid põhimõtteid.

„Pöördusime kohtu poole seoses kuna vastutame nii oma töötajatel kui klientide ees,” sõnas kaupluse juhataja Margus Musthallik. „Kui linnaosavalitsus on taastanud majandusregistris Kristiine Prisma alkoholimüügiloa, saavad kõik meie töötajad jätkata tööd oma tavapärastel kohtadel ning kliendid teha kõik endale meelepärased ostud meie juurest.”

Prisma juristide hinnangul on asjaolusid ja varasemat halduspraktikat arvesse võttes alkoholimüügi loa tühistamine ebaproportsionaalne meede.

Näiteks võib linnosavalistuse ja linnavalitsuse varasematest avalikest pöördumistest välja lugeda, et tegelik otsus Kristiine Prismalt loa äravõtmise kohta oli tehtud juba enne menetluse algust, mis tähendab, et eksimuse asjaolude kaalumist otsuse langetamisel tegelikult ei toimunudki. Lisaks ei antud Kristiine Prismale võimalust edastada otsustajatele omapoolne seisukoht ehk ennast kaitsta, mis on samuti vastuolus õigusriigi tavadega.

”Selge on, et kui alkohol kaupluses üldse ära keelata, siis ei saa seda sealt osta ei täiskasvanud ega alaealised, kuid ennatlik oleks arvata, et alkohol sellepärast igal juhul ostmata jääb,” seisab Tallinna halduskohtu kohtumääruses.

Kohtuistungi aeg asja arutamiseks ei ole veel kindlaks määratud.

Rikkumiste edaspidiseks vältimiseks on Prisma Peremarket muutnud oma kassasüsteemi. Alates eelmise nädala neljapäevast ilmub Prisma Peremarketite kassamasinate ekraanidele alkoholi- ja tubakatoote läbilöömisel märge, mis tuletab müüjale meelde vajadust kontrollida ostja vanust. Lisaks täiendatud kassasüsteemidele tuletatakse dokumendi kontrollimise vajadust eraldi meelde enne müüjate tööpäeva algust.

Endiselt on müüjate puhkenurgas üleval plakatid, mis tuletavad meelde, et alkoholi- ja tubakatooteid ei tohi Eesti vabariigis müüa alla 18-aastastele isikutele. Samuti on samasisulised sildid endiselt üleval kassades ning kõik müüjad on eelnevalt instrueeritud.