Kohus: Keskerakonnas edasi toimuv jääb partei pädevusse

 (25)
Kesknoorte sõnul oleks Toobali ja Laasi erakonnast väljaarvamine ebaõiglane
Yana Toom
Yana ToomFoto: Tiit Blaat

Vana põhikirjaga jätkav Keskerakond peab võtma selge seisukoha, mida teha kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnaliikmetega. Keskerakonna noortekogu juhatus on seisukohal, et Priit Toobali ja Lauri Laasi erakonnast väljaarvamine oleks ebaõiglane ja tekitaks erakonnas asjatuid pingeid.

Kesknoored leiavad, et Priit Toobal ja Lauri Laasi on andnud suure panuse noortekogu arengusse, toetanud ja elanud kaasa noortele ka siis, kui nad enam ise polnud noortekogu liikmed. "Meie meelest on ebamõistlik hakata praeguses olukorras rapsima ning mõistmatu on soov neist iga hinna eest lahti saada," rõhutab Keskerakonna noortekogu juhatus, lisades, et kindlasti pole tark hakata valjuhäälselt kellegi erakonnast välja arvamist nõudma.

"Tuletame meelde, et Priit Toobal sai Keskerakonna XV kongressil mandaadi juhatusse, mis tähendab, et erakonna liikmed on tema jätkamise heaks kiitnud. Täpselt sama otsuse on teinud ka erakonna juhatus. Erakonna peasekretäri väljaarvamine oleks paljudele erakonna liikmetele vastuvõetamatu ning süveneksid vaid omavahelised pinged," leiab Keskerakonna noortekogu esimees ja Keskerakonna juhatuse liige Urmo Saareoja.

Seotud lood:

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson ütles täna Delfile, et kehtiva vana põhikirja alusel on kriminaalkorras karistatud liikme erakonnast väljaarvamine automaatne ning Keskerakonna juhatusel on vaja see vaid vormistada. Sama arvas ka Keskerakonna juhatusse kuuluv Mailis Reps. Enn Eesmaa ei soovinud aga teemat lähemalt kommenteerida enne Keskerakonna juhatuse koosolekut.

Keskerakonna juhatuse ja Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi sõnul ei saa Priit Toobali ja Lauri Laasi erakonda kuulumist nii lihtsakoeliselt käsitleda, nagu seda soovivad Kadri Simson ja Mailis Reps. Toom rõhutab, et kindlasti ei toimu erakonnast välja arvamine automaatselt, ja kindlasti ei tohi seda nii ka teha.

"Millest nüüd see lärm?"

"Hetkel kehtib tõesti erakonna vana põhikiri, aga selles on ka teisi punkte, mille alusel saab liikmeid välja arvata, nagu näiteks liikmemaksu mittemaksmine või erakonna maine kahjustamine. Siiski käivad kõik need otsused läbi erakonna juhatuse ja erakonna juhatus on otsustanud, et Toobalit ja Laasit ei arvata erakonnast välja," ütles Toom, ja lisas, et kongressijärgsel juhatuse koosolekul osales ka Mailis Reps, kes ei olnud poole sõnagagi vastu sellele, kui peasekretäriks esitati uuesti Priit Toobal. "Millest nüüd see lärm?“

Toom lisas, et erakonna sees ei tohi keskenduda inimeste lahti kangutamisele ja tüli õhutamisele, vaid vajalik on kokku hoida ja tegutseda ühiste eesmärkide nimel, milleks on Eesti inimeste elujärje parandamine ja meie rahva eest seismine.

Edasine erakonna pädevuses

Riigikohus ei võtnud eilse otsusega menetlusse Keskerakonna kaebust ringkonnakohtu ja maakohtu otsuse peale jätta kinnitamata Keskerakonna põhikirjamuudatused. "See, mis asjas edasi peaks toimuma, kuulub juba erakonna enda pädevusse," märkis Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ühe uuendusena plaaniti muuta põhikirja nii, et kuriteos süüdimõistmine ei tähendaks automaatset parteist väljaarvamist, vaid juhatusel jääks õigus selle üle otsustada.

Priit Toobal teatas aga, et sellest otsusest pole midagi, sest tema ja Lauri Laasi erakonda jäämine otsustati vana põhikirja järgi. Selles osas Toobal eksitab pisut, sest vana põhikiri sätestas selgesõnaliselt, et erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui tema kohta on jõustunud kriminaalkorras süüdimõistv kohtuotsus.

Keskerakonna juhatus koguneb 20. mail.

Tartu Maakohtu registriosakond jättis 12. jaanuari 2016 määrusega kandeavalduse põhikirja muutmise osas rahuldamata. Määruse kohaselt ei saa taotletud kannet põhikirja muutmise kohta registrisse teha, kuna põhikirja vastuvõtmise poolt ei hääletanud nõutav kongressil osalenud saadikute arv. Eesti Keskerakonna XV kongressi osavõtjate esindusnormiks oli 1092 saadikut. Kongressil väljastati 1031 mandaati. Eesti Keskerakonna põhikirja p 7.3.2. kohaselt tehakse põhikirja muutmise otsus osalejate kahekolmandikulise häälteenamusega. Kuna põhikirja kinnitamise poolt hääletas 410 kongressi saadikut, vastu oli 21 ja erapooletuid 5, ei ole täidetud kahekolmandikulise häälteenamuse nõue.