Kohus keelas Oma Saarel oma nime kasutamise

 (16)
täiendatud 14:05
Kohus keelas Oma Saarel oma nime kasutamise
---

Juuni lõpus tehtud kohtuotsuse kohaselt peab täisühing Oma Saar lõpetama ajalehe Oma Saar väljaandmise ja hoiduma edaspidi Oma Saare kaubamärgi kasutamisest ilma OÜ Saaremaa Raadio loata.

Pärnu maakohus rahuldas 30. juunil ajalehe Meie Maa väljaandja OÜ Saaremaa Raadio hagi TÜ Oma Saar vastu kaubamärgile Oma Saar kohta omandiõiguse tunnustamise osas, mis puudutab kaubamärgi kasutamist ajalehtedes, kirjutab Meie Maa.

Kohus kohustas oma otsusega täisühingut Oma Saar lõpetama OÜ Saaremaa Raadio õigusi rikkuv tegevus, mis seisneb Saare maakonna ajalehe Oma Saar väljaandmises ja hoiduma edaspidi kaubamärgi Oma Saar kasutamisest ajalehtedes ilma OÜ Saaremaa Raadio nõusolekuta.

Ühtlasi tunnustas kohus TÜ Oma Saar kohustust esitada patendiametile avaldus kaubamärgi Oma Saar jagamiseks kaheks registreeringuks ja OÜ Saaremaa Raadio kandmiseks registrisse kaubamärgi Oma Saar eraldatava osa (ajalehtede ja trükiste) omanikuna.

Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule otsuse teinud Pärnu maakohtu kaudu 30 päeva jooksul kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemisest.

Vastuseks tänases ajalehes Meie Maas ilmunud teatele Pärnu maakohtu otsusest Oma Saare nime kasutuse kohta teatab ajalehe Oma Saar vastutav väljaandja Gunnar Siiner, et tegemist on lugejaid eksitava sõnumiga.
 
Kohtuvaidlused Meie Maa väljaandja Saaremaa Raadio OÜ`ga Oma Saare nime üle on väldanud juba kolm aastat. Varasem ringkonnakohtu lahend andis õiguse Oma Saarele, mille Saaremaa Raadio OÜ kaebas edasi riigikohtusse. Sealt saadeti see tagasi arutamiseks maakohtule.
 
Enne lõplikku lahendit ei ole ajaleht Oma Saar vajalikuks ega eetiliseks pidanud seda teemat oma leheveergudel kommenteerida. Pärnu Maakohtu Meie Maa artiklis mainitud otsus on vaid pikema protsessi üks vahe-etapp, mille Oma Saar kindlasti vaidlustab.
 
Jutud ajalehe Oma Saar sulgemisest on täiesti alusetud ja täna ilmunud artikkel näitab ainult majandusraskustes oleva ajalehe Meie Maa soovi lugejaid eksitada ja heita konkurendile halba varju. Krediidiinfo andmetel on ajalehte Meie Maa välja andev Saaremaa Raadio OÜ riigimaksuvõlg 506 000 krooni, millele lisandub ligi 20 000 kroonine intressivõlg, sellest lähtuvalt võib kahtluse alla seada ajalehe Meie Maa enda jätkusuutlikkuse.
 
„Lugejatele kinnitame, et Oma Saar jätkab ilmumist ja Meie Maa rünnak on lihtsat räige näide ebaeetilisest ärikäitumisest,“ kinnitab Siiner.

Saaremaa Raadio OÜ tegevjuht Priit Rauniste kommenteeris Siineri ütlusi järgmiselt: "Meie loos pole ühtegi lugejaid eksitavat lõiku. Loo lõpus on selgelt toodud, et tegemist ei ole jõustunud otsusega. Samuti ei mäleta hr. Siiner hästi kohtusaaga kulgu ning eksitab lugejaid oma väitega, et varasem ringkonnakohtu lahend andis õiguse Oma Saarele.

1. Saaremaa Raadio OÜ (Meie Maa) andis TÜ Oma Saar kohtusse meile juba 1998.aastal müüdud ajalehe kaubamärgi omandiõiguse tunnustamise nõudes oktoobris 2006 (pärast seda, kui TÜ Oma Saar täisosaniku Tõnu Preiga oli Saarema Raadio OÜ tööleping lõpetatud ning mille peale ta teatas meile kirjalikult, et tema, kui kaubamärgi regisrikandejärgne omanik, keelab meil selle kaubamärgi kasutamise).

2. Hr. Siiner eksitab oma vastuses lugejaid väitega, et varasem ringkonnakohtu lahend annab kaubamärgi omandiõiguse küsimuses õiguse Oma Saarele. Kas teadmatusest või sihilikult jätab Oma Saare esindaja mainimata, et ringkonnakohtu lahend, millele ta viitab, lahendas hagi tagamise küsimust (s.o. küsimust, kas meie kohtuvaidluse ajal Oma Saar tohib välja anda ajalehte selle kaubamärgi all või mitte), mitte asja sisulist poolt.

Kommentaariks meie maksuvõla kohta pean märkima, et see ei ole tänases majandussituatsioonis midagi erakordset, et ettevõtetel on likviidsusega probleeme. Samas võime juba Oma Saare 2008.a. aastaaruandest lugeda lühiajaliste võlgade kohta summas 16 979 545 krooni...

Meie Maas ilmunud artikli aluseks olev 30.juuni 2009.a. Pärnu Maakohtu otsus on üldse esimene sisuline käesolevat kaubamärgivaidlust puudutav kohtulahend, mistõttu ei saa rääkida varasematest kohtulahenditest selles asjas kui asja sisuliselt ühe või teise poole kasuks tehtutest. Kogu eelnev ligi kolmeaastane vaidlus seisnes hagi tagamise ja nõude aegumise või mitteaegumise üle vaidluses. Siinjuures on korrektne märkida, et ka hagi aegumise küsimuse otsustamisel andis Riigikohus, lisaks otsustusele, et hagi pole aegunud, ka esimese astme kohtule juhised asja sisuliseks lahendamiseks, missugustel alustel maakohus asja ka lahendas. 

Hr. Siiner on oma kommentaaris ka ebaõigesti aru saanud oma ajalehe väljaandmise keelamisest või mittekeelamisest. TÜ Oma Saar võib selle otsuse alusel välja anda ajalehte misiganes uue nime all, kuid mitte nime "Oma Saar" all, mille ühing 1998.aastal müüs Saaremaa Raadio OÜ-le."

Küsitlus #118543