Kohus GAG-i vaidluses: lapsevanemad peavad olema oluliste muudatuste tegemisse kaasatud

 (12)
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9Foto: Tiit Blaat

Tallinna halduskohus arutas Gustav Adolfi gümnaasiumi lapsevanemate kaebust Tallinna linna vastu seoses õpilaste kahte kooli jaotamisega ja leidis, et kaebajatel ei ole õigust nõuda, et kooli tegevuses ei toimuks muudatusi, kuid neil on õigus olla muudatustest teavitatud ja suurte otsuste tegemisel kaasatud.

Tallinna halduskohus tagastas Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) lastevanemate poolt esitatud kaebuse Tallinna linna vastu seoses GAG ümberkujundamise, kooli õpilaste arvu olulise suurendamise ning kooli kaheks jaotamisega 1.-6. klasside õppetöö üleviimisega ajaloolisest koolimajast Kalamajja.

Kohus nõustus kaebajatega, et kooli tegevuses oluliste otsuste tegemisel tuleb läbi viia korrakohane ja kaasav menetlus ning kindlasti küsida arvamust puudutatud isikutelt ja kooli organitelt. „Praegusel hetkel ei ole kohtule teadaolevalt otsustatud, kas GAG õpilased alustavad 2017. aastal kooliteed aadressil Vana-Kalamaja 9 või mitte. Kõnealusel aadressil asuv koolihoone on renoveerimisel ning õppetöö alustamine viidatud aadressil ei ole veel kindel,“ märkis kohus.

Seega leidis kohus, et kaebajate õiguste kaitseks on võimalusi ka kohtuväliselt ning selleks on eelkõige õigus nõuda kooli pidajalt õiguspäraste menetluse läbiviimist. „Kaebajatel ei ole õigust nõuda, et kooli tegevuses ei toimuks muudatusi, kuid neil on õigus olla muudatustest teavitatud ja ulatuslikku kaalutlusruumi ning paljusid isikuid puudutavate otsuste tegemisel kaasatud,“ märkis kohus.

Seotud lood:

“GAG lastevanemate vastuseis Tallinna linna poolt ette võetud sammudele seisneb enamas kui emotsioonis ning selleks on põhjendatud mure oma laste heaolu, hariduse ja GAG-i tuleviku pärast,” kommenteeris kaebust lapsevanemaid esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets. Rõhutamist vajab, et kohtusse pöördunud lastevanemate sooviks ei ole takistada õppehoone rajamist aadressile Vana-Kalamaja 9 ning loodetavasti õppehoone sellele aadressile ka tuleb. Esitatud kaebus seda mingil moel ei piira. Kohtule esitatud kaebus on suunatud tegevustele, mis puudutab üksnes GAG-i laiendamist ning sellega seonduvaid menetlusi.

Kool kasvab kaks korda suuremaks

Linna praeguse tegevusplaani kohaselt viiakse GAG-i tänasest koolikompleksist välja I ja II kooliaste ning luuakse täiendavaid õppekohti, mis kasvatab ajaloolise kooli pea kaks korda suuremaks.

Laiendus- ja kolimisplaani põhjenduse – 1.-6. klassi ruumipuuduse – on tekitanud aga linn ise, määrates GAG-i juurde esmalt 3. ja seejärel 4. klassikomplekti olukorras, kus enam kui pool Tallinna kesklinna piirkonna munitsipaalkoolide õpilastest tuleb teistest linnaosadest. Kooskõlas elukohajärgse kooli põhimõttega puudub taoliseks tegevuseks nii mõistlik vajadus kui ka koolil võimalused.

Maria Mägi Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo Varul poolt kohtule esitatud kaebuses tuuakse esile, et GAG ümberkorraldamine kavandatud viisil on toimunud varjatult ning seadusvastases haldusmenetluses asjakohaseid kaalutlusi arvesse võtmata. Sealhulgas on jäetud arvestamata linna ja kooli enda pikaajalisi arengudokumente, millele rajaneb laste ja lasevanemate õiguspärane ootus.

Kaebuses tuuakse esile, et GAG-i ümberkorraldamine kavandatud viisil on toimunud varjatult.

“Tallinna linna tegevuses ei ilmne ühtegi sisulist kaalutlust või põhjendust, miks on sedavõrd olulise muudatuse elluviimine vajalik ning miks ei ole arvestatud alternatiivseid võimalusi õppekohtade loomiseks. Kohtusse pöördusime selleks, kuna linna tegevusest on jäänud mulje, et kõik on juba otsustatud, ja otsuseid viiakse ellu. Linna poolt kohtule esitatud seisukohast jääb aga mulje, et otsust siiski veel pole. Loodan, et linn esindajad oskavad vastuolu kohtule öeldu ning avalikkusele räägitu vahel selgitada,“ selgitas kaebajaid esindav Varuli Advokaadibüroo juhtivpartner Martin Tamme.

“Koolimaja saamine haridustempliks ei ole hoonele nimesildi kleepimine. See on aastakümneid ja aastasadu kestev õpilaste, õpetajate ja vilistlaste ühistöö tulemus. Kool ei ole suvaline hoone, vaid kodu õpilasele kaheteistkümneks aastaks. Kooli tugevus ei sõltu betoonimassiivist, vaid ühtekuuluvustundest, ühistest väärtustest ning arusaamadest, mida jagavad kool, selle õpilased, õpetajad ja vilistlased, “ lisas Maria Mägi-Rohtmets.

Loe veel

“Tõsiasi on see, et pärast taolise laiendamise elluviimist ei tule Kalamajja mitte GAG-i, vaid sisult täiesti uus kool, uute õpetajate ja uute väärtustega. Samuti on tõsiasi see, et muutub tundmatuseni ka tänases asukohas ligi 400 aastat järjepidevalt tegutsenud ning Eesti kultuuriloos olulist tähtsust omav kool oma tavade, traditsioonide ning pedagoogiliste põhimõtetega. “