Kohtusse pöördunud TTÜ töötajad taotlevad Aaviksoo rektoriks valimise protsessi külmutamist

 (52)
TTÜ rektorikandidaatide avalik väitlus
Jaak AaviksooFoto: Priit Simson

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) neli töötajat esitas 30. juunil Harju maakohtule määruskaebuse, millega taotletakse siiski Jaak Aaviksoo TTÜ rektoriks valimise protsessi läbivaatamist tsiviilkohtus.

Vaidlus on TTÜ kuratooriumi 22. mai otsuse üle, millega Jaak Aaviksoo valiti häältega 8-3 TTÜ rektoriks. Tehtud otsust on neli kuratooriumi liiget püüdnud vaidlustada väites, et Aaviksoo rektoriks saamise vastu oli neli kuratooriumi liiget. Häältega 7-4 poleks Aaviksoo rektoriks valituks osutunud.

Tallinna tehnikaülikooli nelja töötaja esindaja vandeadvokaat Piret Blankin teatas Delfile, et TTÜ töötajate esitatud määruskaebusega taotletakse TTÜ kuratooriumi 22. mai otsust puudutava vaidluse läbivaatamist. Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu sõnul ei ole ringkonnakohtusse veel määruskaebus jõudnud. "See on küll esitatud, aga on alles maakohtus ja maakohus peab võtma mingi seisukoha selles osas. Ringkonnakohtusse ei ole sellist menetlust veel tulnudki." 

Vandeadvokaat Piret Blankini sõnul on avalik-õigusliku ülikooli kuratooriumi otsuse vaidlustamise menetluslikud detailid kohtupraktikas küll selgeks vaidlemata, kuid erialakirjandusest ja senisest kohtupraktikast tulenevalt tuleks asuda pigem seisukohale, et vaidlust peaks lahendama maakohus. Samas ei ole välistatud, et kohtu pädevuse küsimuses annab oma seisukoha ka Riigikohus.

Seotud lood:

"Kuniks asja kohtus ette valmistatakse ja arutatakse, oleme taotlenud TTÜ rektori valimise protsessi "külmutamist" esialgse õiguskaitse korras. Palusime kohtul võtta selles osas vastu oma seisukoht enne 7. juulit, kui kuratoorium koguneb," sõnas Blankin. Kui 7. juulil kinnitab kuratoorium Jaak Aaviksoo TTÜ rektoriks, võetakse vandeadvokaadi sõnul märkimisväärne risk, sest valesti valitud rektori tehtud tehingud ja sõlmitud lepingud võivad hiljem osutuda tühiseks.

"Sellist ebakindlust ja riski ei peaks avalik-õiguslik ülikool meie arvates võtma. Siiski loodame, et TTÜ kuratoorium ka ilma kohtumääruseta oma viga mõistab, kuulutab senised valimised nurjunuks ning korraldab uued, korrektsed valimised."

TTÜ kuratoorium valis Jaak Aaviksoo ülikooli rektoriks 22. mail häältega 8-3. Peagi selgus, et neid, kes enda sõnul Aaviksoo valimise vastu hääletasid, oli hoopis neli. Nii otsustas TTÜ rektori valimise hääletussedelid Eesti kohtuekspertiisi instituuti ekspertiisi saata, kuid tulemused vaidlustanud kuratooriumi liikmed keeldusid sõrmejälgi andmast.

16. juunil kogunes TTÜ nõukogu, et otsustada, kas vetostada kuratooriumi otsus valida rektoriks Jaak Aaviksoo, kuid see ei läinud läbi. Vetostamiseks oleks vaja olnud 28 poolthäält, kuid kokku tuli 25 poolt- ja 14 vastuhäält.

TTÜ töötajad professor Tanel Kerikmäe, Archil Chochia, professor Raivo Vilu ja Sandra Särav esitasid 22. juunil Harju maakohtule hagi, millega taotlesid TTÜ kuratooriumi poolt Jaak Aaviksoo rektori valimise otsuse tühisuse tuvastamist.

22. juunil toimuma pidanud kuratooriumi istung lükati kahe nädala jagu edasi, 7. juulile. Koosolek pidi toimuma elektroonilisena ja seal peaks lõplikult selguma Aaviksoo rektoriks saamine või mittesaamine.