Kohtuniku haigus lükkas ulatusliku maffiaprotsessi edasi

 (14)

Tallinna linnakohtus lükati kohtunik Helve Särgava haigestumise tõttu edasi ulatuslik maffiaprotsess kuritegeliku ühenduse moodustamises ja ebaseaduslikus autokaubanduses süüdistatava üheksa inimese üle.

Maffiaprotsessi algus lükati edasi järgmise aasta 9.-12. jaanuarile.

Kuus kohtualust tegelesid keskkriminaalpolitsei süüdistuse järgi ebaseadusliku autokaubitsemisega, ülejäänud kolm kohtualust on endised Valga piirivalvurid, kes aitasid kurjategijatel autosid üle piiri toimetada.

Keskkriminaalpolitsei süüdistab Hillar Grünbaumi (33), Margo Liivat (27), Leo Volmersoni (27), Viljar Nahkurit (25), Ralf Pärnit (32) ja Maanus Pärnat (27) kuritegeliku ühenduse moodustamises, salakaubaveos, dokumentide ja pitsatite riisumises, võltsimises ja nende kasutamises ning teadvalt kuritegelikul teel saadud vara omandamises ja turustamises.

Lisaks paneb politsei jõugu väidetavale juhile Grünbaumile süüks ebaseaduslikku tulirelva omandamist.

Valga piirivalve endist ametnikku Merike Sootsi (30) süüdistab politsei kuritegelikku ühendusse kuulumises, salakaubaveos ja altkäemaksu andmises. Sootsi kahte endist kolleegi Kaja Niitovit (31) ja Artur Jablonskit (41) süüdistab politsei korruptsioonis ja salakaubaveole kaasaaitamises.

Maffiaprotsessi juhib Tallinna linnakohtu esinaine Helve Särgava ning kaaskohtunikud on Merle Parts ja Eda Murak.

Süüdistuse järgi aitasid kolm Valga endist piirivalvurit Eesti ühel organiseeritumal vargajõugul vähemalt kahe aasta jooksul üle piiri vedada kümneid Saksamaalt, Hollandist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Taanist varastatud sõiduautosid.

Keskkriminaalpolitsei tegeles selle kriminaalasjaga juba alates 1998. aastast, kuid asi läks hoogsalt käima mullu oktoobris, kui õnnestus tabada jõugu väidetav juht Hillar Grünbaum.

Mõni päev hiljem vahistas politsei tuhande krooni suuruse altkäemaksu võtmisel piirivalvur Merike Sootsi, kes väidetavalt ajas äri otse Grünbaumiga ja keda piirivalve infoosakond kahtlustas kuritegelikes suhetes juba pool aastat.

Alates 1998. aasta juunist tagaotsitava Grünbaumi vahistas politsei eelmise aasta oktoobri alguses Valga piiripunktis, kui mees üritas jalgsi Lätti minna.

Politsei andmeil tegelesid Grünbaum ja tema kaaslased välismaal autode varastamise, nende Eestis ümberehitamise ja müümisega. Peamiselt varastati Audisid, Mercedeseid ja odavaid Volkswageneid, sest nende järele oli mustal turul suur nõudlus.

Varastatud autodest jõudsid kurjategijad osa maha müüa heausksetele ostjatele, kes politsei loal autodega siiani ringi sõidavad.