Kohtunik Parts: mind ei tahetud tappa

 (218)
Merle Parts

Ajakirjanduse väited, nagu oleks kohtunik Merle Partsi tulistamine pühapäeva õhtul parklas seotud tüliga kahe osapoole vahel, on täielikult alusetud, teatas tundmatuks jääda sooviv isik.

Usaldusväärse allika teatel ei toimunud tol õhtul parklas kokkulepitud kohtumist, vaid Merle Parts ning Eero olid viibinud koos ligi pool päeva.

Mainitud Eero oli turvamees ühes firmas, kellelt kohtunik Merle Parts tellis turvateenust möödunud aasta augustis. Firma nime, kes turvateenust pakkus, ei soovinud allikas Delfile teatada.

Tutvus turvamehe ning kohtunik Partsi vahel saigi alguse sellest episoodist ning ei siis ega ka kunagi varem pole nende vahel esinenud mingeid konflikte.

”Seega ei olnud mingil juhul tegu mõrva- vigastamis- ega isegi hirmutamiskatsega,” teatas asjaga kursis olev isik. Samuti ei toimunud sel päeval kodanik Merle Partsi ja Eero vahel mingit tüli, konflikte pole nende vahel ka varem kunagi esinenud.

“Kõik ajakirjanduse väited, mis seovad tulistamise tüliga nende kahe isiku vahel, on alusetud,” teatas allikas, “samuti on alusetud jutud kohtunik Partsi ning Eero liiga lähedastest suhetest”.

Asjaolu, et õnnetuse põhjustanud relv oli illegaalne, selgus üllatusena kohtunik Partsile endalegi.

“Kirglikult tegeldakse Merle Partsi eraeluga, kuid samal ajal jäetakse tähelepanuta tema abikaasa Priit Tikerpe kirev eraelu, samuti see, mispärast ta Kaitsepolitseist lahkuma sunniti”.

Priit Tikerpe töötas kuni 2000 aasta suveni Kaitsepolitsei operatiivosakonna direktorina, tema praegune töökoht pole teada.