Kohtunik Merle Parts asus tööle

 (70)
Merle Parts

Tallinna linnakohtu kohtunik Merle Parts asus neljapäeval pärast 31. märtsil tulirelvast haavata saamist ning lühikest puhkust taas tööle.

Merle Parts ütles Postimees Online-ile, et on alles esimesed tunnid tööl ning ei oska veel öelda esimese nädala tööplaane. “Praegu vaatan läbi vahepeal minu lauale kogunenud materjale ning panen paika kuulamiste aegu,” ütles Parts. “Neid materjale on tõesti palju.”

Parts ei osanud Postimehele öelda, millal ta peab esimese istungi.

Eelmisel reedel kirjutas Postimees, et kohtunik Merle Partsi suhtes sisejuurdluse algatamise otsustamine on riigikohtu esimehe Uno Lõhmuse kätes, sest justiitsminister Märt Rask ei näe menetluseks põhjust.

Eelmisel kolmapäeval saatis justiitsminister Rask Riigikohtu esimehele Uno Lõhmusele ja Tallinna linnakohtu esimehele Helve Särgavale kirja, milles teatas, et ei näe praegu alust kohtunik Merle Partsi suhtes distsiplinaarmenetlust algatada. Kohtuniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise õigus on vaid justiitsministril ja Riigikohtu esimehel.

Riigikohtu esimees Uno Lõhmus ütles, et tema ei ole Partsi suhtes menetluse algatamise teemal veel seisukohta langetanud. “Ootaksin ära kriminaalasja tulemused,” selgitas Lõhmus.

Ta lisas, et menetluse algatamine tuleb kõne alla siis, kui kriminaalasja materjalidest ilmneb, et Merle Parts on toime pannud õigusnormidega või kutse-eetika põhimõtetega vastuolus oleva teo.