Kohtla-Järvet ähvardab veeta jäämine

 (12)
veetilk, vesi, veepuudus, veekraan
Scanpix

Tulevast aastast loobub Viru Vesi AS veeteenuste osutamisest Kohtla- Järve omavalitsuspiirkonnas, sest praegused joogivee ja heitvee ärajuhtimise tariifid ei kata ettevõtte kulusid.

“Praeguse prognoosi järgi teeniks Viru Vesi AS 2007. a. kinnitatud tariifide järgi Kohtla-Järve linna vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 2008. aastal 6 miljonit krooni kahjumit. Paraku ei võimalda meie majanduslik olukord veetarbijaid doteerida,” kommenteeris otsust AS Viru Vesi juhataja Mati Küünal Delfile saadetud teates.

Augustis 2007.a. kinnitati Kohtla-Järve regionaalseid puhastusseadmeid opereeriva OÜ Järve Biopuhastus hinnad reoveevee puhastusele. „Viru Vesi AS korjab elanikelt reovee ning juhib selle Järve Biopuhastus puhastusseadmetele. Paraku on tekkinud olukord, kus Viru Vesi AS peab maksma vee puhastamise eest senisest 12,6 miljonit krooni rohkem, kuid uus tariif seda kulu ei kata. Nii jääkski vahe Viru Vesi AS-i kanda,” teatas Küünal.

Viru Vesi AS-i loobumise järel peaks Kohtla-Järve linnavalitsus kuulutama välja uue vee-ettevõtja konkursi. „Loodame siiralt, et linn leiab väärika vee-ettevõtja, kes suudab Kohtla-Järve veemajandust edasi arendada ning on linnaelanikele heaks partneriks,” ütles Mati Küünal.

Viru Vesi AS on Viru Keemia Grupp AS tütarettevõte, mille põhitegevusalaks on veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine, klientide varustamine põhja-, järve- ja ringlusveega, veevarustus- ja kanalisatsioonirajatiste ning kommunikatsioonide hooldamine.