Kofkini kaitsja Pilv: kriminaalasja materjalide avaldamine enne kohtumenetlust on lubamatu

 (68)
Argo Aderi kohtuasi
Aivar PilvFoto: Ilmar Saabas

Alexandr Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv pidas vajalikuks seoses Postimehes täna avaldatud mahuka ülevaatega Edgar Savisaare kriminaalasjas kogutud tõenditest juhtida Postimehe ja ajakirjanduse tähelepanu kohtumenetluse ja õigusemõistmise üldpõhimõtetele, mida ei saa eirata.

"Pöördun teie poole A. Kofkini kaitsjana kõnesolevas (nn E.Savisaare jt) kriminaalasjas seoses Postimehes täna avaldatud mahuka ja detailse ülevaatega kriminaalasja tõenditest (faktidest ja asjaoludest, sh ka jälitustegevusega kogutud tõenditest)," kirjutas Pilv oma pöördumises.

"Mõistan küll väljaandja, ajakirjanike huvi ja soovi avaldada, käsitleda suure avalikkuse tähelepanu all oleva kriminaalasja materjale, kuid pean siinkohal siiski vajalikuks juhtida teie tähelepanu sellega kaasnevale isikute põhiõiguste intensiivsele riivele ja kaitseõiguse rikkumisele ning õigusemõistmise mõjutamisele (sõltumata korduvalt kuuldud õigustavatest väidetest, et ajakirjandusel puudub igasugune mõju õigusemõistmisele)".

"See juhtum pole Eestis kahjuks esmakordne, kus suure avalikkuse tähelepanu all olevas kriminaalmenetluses avaldatakse ajakirjanduses üksikasjalikult kohtueelses menetluses kogutud tõendeid ja fakte juba enne asja sisulist arutamist kohtus. Leian, et see on vastuolus kriminaalmenetluse poolte võistlevuse, menetluse käigus eelnevalt teatavaks saanud teabe avaldamise keelu, kaitseõiguse ja isiku süütuse presumptsiooni jms põhimõtetega. On ilmne, et sellisel kujul kriminaalasja materjalide avaldamise kaudu (mis võib küll olla väga huvitav ja väljakutseid pakkuv ajakirjanikele ning põnev lugejatele) kujundatakse avalikku arvamust juba enne, kui on alanud asja sisuline arutamine kohtus. Sisuliselt on tegemist olukorraga, kus ajakirjanduse vahendusel saab iga isik juurdepääsu tõenditele ja faktidele enne, kui need on üldse edastatud kohtuliku uurimise käigus kohtule nende kontrollimiseks ja vastuvõtmiseks, nende üle väitlemiseks. Seoses selle äärmiselt kahetsusväärse ja erinevate varasemate juhtumite alusel juba tavapraktikaks kujunevas olukorras olen kohtualuse kaitsjana ja vandeadvokaadina kohustatud märkima, et selline tõendite ja faktide avaldamine enne kohtumenetluse algust pole õigustatav ka sõna- ajakirjandusvabadusega," kirjutas Pilv.