Kodututele sauna, suppi ja saiakesi

 (35)
supp
Foto: Andres Putting

Täna algusega kelle 12 toimub Raua tn 23 saunas tavapärane kodutute inimeste saunapäev koos sooja toidu ning riiete ja jalanõude jagamisega. Sooja supi keedab kodututele aasta kokk 2008 Peeter Pihel, saiakesi ja teed jagab lauljatar Reet Linna.

Tegemist on traditsioonilise saunaüritusega kodututele inimestele, mida korraldab korraldab MTÜ Oleviste Hoolekanne koos Tallinna sotsiaal-ja tervishoiuametiga, teatas Oleviste kogudus.

“Kolmanda sektori ja kirikute roll on vaesuse leevendajana ning lahenduste otsijana oluline. Kuid see on tegelikult väga vähene, mida Oleviste kirik hättasattunute heaks teha saab. Rohkem saavad inimesed ise — tähele panna lähedasi või tuttavaid, kes on sattunud makseraskustesse või tulevad isikliku eluga toime riskipiiril. Varajases staadiumis toimetulekuprobleemidele professionaalset tuge pakkudes on võimalik ära hoida palju isiklikke ja perekondlikke tragöödiaid,” ütles Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel.

“Samal ajal on meie jaoks väga tähtis koostööd teha kohalike omavalitsustega, et sotsiaalsektori kitsaskohtadele õigel ajal õlg alla panna,” ütles Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel.

Reedel startis Põhja-Tallinna sotsiaaltöökeskuses kolmanda sektori ja linna sotsiaalhoolekandeasutuste ühisinitsiatiiv, projekt “Jõuluks kõhud täis!”. Tegemist on Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse poolt kokku kutsutud kolmanda sektori organisatsioonide ning Tallinna linna sotsiaal- ja tervishoiuameti, Tallinna sotsiaaltöökeskuse algatusega, mille eesmärgiks on kasvava vaesusriski sattunud inimeste elementaarvajaduste leevendamine.

Ühine mure koostööketti kuuluvatel organisatsioonidel on silmnähtavalt kasvanud supiköögi vajajate ja vaesusriski all kannatavate inimeste arvu kasv.

Alates advendiajast saab vaesuse all kannatav inimene iga päev korra sooja süüa. Nii jagas laupäeval Põhja-Tallinna sotsiaaltööruumides toitu Peeteli sotsiaaltöökeskus ning pühapäeval Põhja-Tallinna sotsiaaltööosakond koos vabatahtlikega.

Teisipäevast kuni reedeni toitlustab puuduse all kannatajaid aadressil päästearmee Laevastiku 1a.

Koostöökett loodab, et pärast advendiaega, uuel aastal, on alustatud initsiatiiviga võimalik jätkata, kuigi selleks tuleb veel erinevatelt organisatsioonidelt ja omavalitsustelt toetust leida.