Koalitsioon plaanib ministriportfellide ülempiirist loobuda, peaministri rolli suurendada

 (53)
Jüri Ratase valitsus töötab nagu kellavärk.
Jüri Ratase valitsus töötab nagu kellavärk.Foto: Tiit Blaat

Justiitsminister esitles valitsuskabinetile uut valitsemiskorralduse kontseptsiooni, mis näeb ette ministrite arvu ülempiiri kaotamist ja peaministri rolli suurendamist, vahendas ERRi uudisteportaal.

Valitsuskabineti viimasele nõupidamisele esitatud memos seisab kaks ettepanekut: jätta edaspidi valitsuse suuruse ülempiir määramata ning otsida võimalusi valitsuse ja riigikogu tegevuse sidususe suurendamiseks. Portfellide arvu piirangu kaotamiseks tuleb muuta seadust.

Keskerakonna, SDE ja IRL-i koalitsioon on jõudnud järeledusele, et kabinetiliikmete arv on oluline tegur koalitsioonikõnelustel, aga sellest sõltuvad ka valitsuse kujundatava poliitika tulemused. Seetõttu kujutab ülempiiri seadmine piirangut valitsuse enesekorraldusõigusele.

Uus valitsemiskorralduse kontseptsioon tooks senisest selgemalt välja peaministri peamised sisulised ülesanded ja vastutuse. Kehtivas seaduses on peaministri ülesannete sõnastamisel lähtutud pigem formaalsetest kriteeriumidest, mistõttu seisneb peaministri roll valitsuse tegevuse juhtimisel peaasjalikult istungite juhatamises.

Seetõttu lähtutakse kavandatavas seaduses peaministri juhtimisfunktsiooni kirjeldamisel eelkõige sisulistest kriteeriumidest: näiteks valitsuse strateegilise programmi koostamine, strateegiliste eesmärkide seadmine ja nende elluviimise tagamine, valitsuse poliitika põhisuundade kindlaksmääramine, ministrite tegevuse koordineerimine, seisab memos.