Kirikute Nõukogu tõdes usuõpetuse vajalikkust

 (221)
Piibel
Lehtikuva/Scanpix

Eesti Kirikute Nõukogu arutas noorsoo kasvatamise probleeme, erinevate usukonfessioonide noorsoopoliitika küsimusi ning tõdes usuõpetuse vajalikkust koolihariduses.

Moskva patriarhaadile alluva Eesti õigeusu kiriku religioosse kasvatuse osakonna juhataja Igor Prekup rääkis BNS-ile, et kirikujuhtide meelest peaks usuõpetuse koolidesse viimine tutvustama noortele kristliku kultuuri ja kõlbluse aluseid ning aitama kasvatustööd süsteemsemaks muuta. Selles suunas töötabki praegu haridus- ja teadusministeeriumi erikomisjon, mis koostab usuõpetuse kui õppeaine aluseid.

“Uue õppeaine ülesanne pole mitte usku levitada, vaid seda uurida,” toonitas ta. Uus õppeaine annab noortele võimaluse tutvuda tervete vaimse kultuuri kihtidega ning seeläbi valida ateismi ja religioossuse vahel.

“Usuõpetus pole õpilasele kohustuslik, kuid on kohustuslik koolile juhul, kui seda õppida soovijaid koguneb vähemalt 15,” selgitas Prekup. “Kui 15 õpilast tahavad nende vanemate nõusolekul usundiõpetust õppida, on kool kohustatud selle aine õpetamist korraldama.”

Ta lisas, et kavade kohaselt peaks usundiõpetus muutuma ajapikku koolides kohustuslikuks õppeaineks.