Kirikute nõukogu: homoseksuaalne eluviis on patt mis tahes vormis

 (132)
Kirikute nõukogu: homoseksuaalne eluviis on patt mis tahes vormis
AFP/Scanpix

Eesti kristlike kirikute ja koguduste liitude organisatsioon Eesti Kirikute Nõukogu kirjutas justiitsministeeriumis väljatöötamisel oleva kooseluseaduse kohta, et nende mittetoetav seisukoht selles küsimuses pole muutunud ning homoseksuaalsus on liidu arvates patt selle igas vormis.

"Kirikute nõukogu ei saa toetada samasooliste isikute kooselu riiklikku seadustamist. Kirikute nõukogu leiab, korrates juba varem väljendatud seisukohta, et homoseksuaalne eluviis on Kõigekõrgema palge ees patt selle mis tahes vormis. Pattu ega pahesid ei saa aga õigustada ega õiguslikult aktsepteerida," seisab nõukogu saadetud kirjas justiitsminister Kristen Michalile.

Seega taunib nõukogu mitteabielulise kooselu võimaliku õigusliku regulatsiooni kaudu ühiskonnas levivat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist.

"Samas ei nõustu EKN end homoseksuaalidena määratlenud inimeste eristamisega selleks, et neid põlgusega kohelda, häbimärgistada või mingil muul moel diskrimineerida. Olles loodud Jumala näo järgi, kuulub kõigile inimestele nii jumalik armastusväärsus kui inimlik väärikus, sõltumata kellegi pühadusest või patususest," märgib nõukogu oma kirjas.

Nõukogu arvates hägustab kooselu registreerimise võimaluse andmine abielu institutsiooni.

"Abielu pakub mitteabielulisest kooselust suuremat kindlustunnet, seda eriti laste saamisel ja kasvatamisel," arvab nõukogu ja lisab, et abielluastumine on märgilise tähendusega sõnum mõlema osapoole teadlikust valikust, vastutusevõtmisest, pühendumisest ja teineteisele truuduse andmisest.

Seotud lood:

Nõukogu juhib oma kirjas ka tähelepanu asjaolule, et ligi pooled Euroopa Liidu liikmed ei ole praeguseks samasooliste kooselu registreerimist seadustanud. Nii väljendab nõukogu "sügavat muret riigipoolsete seadusandlike algatuste üle, millede kahetsusväärseteks tagajärgedeks saavad olema traditsiooniliste pereväärtuste kahjustamine ning ettearvamatud muutused meie ühiskonna tuleviku - laste ja noorte - hoiakutes."

Justiitsministeeriumis valmis hiljuti kooseluseaduse kontseptsioon, mille järgi võiksid samasoolised paarid oma kooselu küll registreerida, kuid lapsendamisõigust nad ei saa.

Ministeerium rõhutab, et kontseptsiooniga ei muudeta abielu põhimõtteid ega tehta ettepanekut avada abielu samasoolistele paaridele. Lähtutud on põhimõttest, et suurima kindlustunde partneritele annab registreeritud abielu ning seetõttu ei halvenda kontseptsioon abielu positsiooni.

Kontseptsioonis pakutakse välja kaks suuremat valikut: registreeritud kooselu ning registreerimata ehk faktiline kooselu.