Kirik kutsub üles aborti hukka mõistma

 (108)

Eesti Kirikute Nõukogu pöördus Eesti elanike poole üleskutsega mitte toetada aborte ning riigikogus arutatavat seaduseparandust, mis lubab alaealistel vanemate loata aborti teha.

“Igasugune vägivald on taunitav, probleem ei ole ainult üksikisiku eksimustes, vaid ühiskonnas tervikuna aset leidnud moraalses nihkes,” märkis kirikute nõukogu.

Kogudusi ühendav organisatsioon kutsus üles rahva võimu esindajaid ja täideviijaid tunnustama ning kaitsma iga inimese loomupärast õigust elule eostumise hetkest alates.

“Kirik on oma algusaegadest peale pidanud lubamatuks meelevaldset, eriti aga süütute ja kaitsetute tapmist ning hinnanud sellist tegu raske patuna jumala ja ligimese vastu,” seisab nõukogu avalduses. “Me kutsume kõiki mehi ja naisi suhtuma aukartuse ja vastutustundega ühekssaamisel edasipäranduva inimelu andi. Meie palve on, et kõik inimesed loobuksid ideoloogiast, mis muudab inimeselt elu võtmise argiselt märkamatuks,” seisab pöördumises.

Kirikute nõukogu kutsus üles arste ja meditsiinitöötajaid toetama inimelu nimelt siis, kui ta kõige enam tähelepanu ja hoolitsust vajab.

“Eesti ühiskonnas tuleks otsida võimalusi hoolekeskuste rajamiseks last kandvatele emadele, kes neile avaldatava surve tõttu või mis tahes muul põhjusel seisavad silmitsi kiusatusega katkestada juba alanud rasedus,” seisab pöördumises.

Kirikute nõukogu moodustas oktoobris töögrupi, mis võitleb uue, alaealistel vanema loata aborti teha lubava seaduse vastu.

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi antakse alaealistele võimalus ilma vanemate loata aborti teha, oli riigikogus esimesel lugemisel kolmapäeval.