KGB-leppe kohta pole ametlikke tõendeid

 (42)

Siseministeeriumi andmeil pole Eesti riigiarhiivi fondides Vare ja Šironini kokkuleppet teiste KGB likvideerimist puudutavate dokumentide hulgas leitud.

Kaitsepolitsei teatas novembri alguses siseministrile, et kokkuleppest on olemas ainult venekeelse variandi koopia.

“Huvipakkuv on asjaolu, et kuigi allakirjutajateks on trükitud Savisaar ja Bakatin, figureerivad seal Vare ja Šironini allkirjad ilma nime lahtikirjutuseta, rääkimata ametikohtade mainimiset. Lõppaktil sellist allkirjade ja nimede paljusust ja segadust ei ole,” tsiteeris siseministeeriumi pressiesindaja kaitsepolitsei kirja.

7. novembril Loodusele adresseeritud kirjas nendib kaitsepolitsei, et on võimlik, et halduskohtus välja tulnud lõppakti ei allkirjastatudki, välistamata võltsingut. “Miks ei ole Vene föderatsioon varem üheksa aasta jooksul kordagi sellise kokkuleppe olemasolust märku andnud?,” järeldas kaitsepolitsei.

Loodus tegi kaitsepolitseile ülesandeks uurida Edgar Savisaare juhitud valitsuse ja Venemaa julgeolekuteenistuse sõlmitud lepingut, millega väidetavalt võeti taasiseseisvunud Eestile kohustus mitte ahistada endisi KGB töötajaid, uurida oktoobri lõpus.