KGB-komisjoni arutelu jätkub tuleval aastal

 (7)

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas teisipäeval lükata komisjoni moodustamise arutelu tippametnike võimaliku seotuse uurimiseks endise Eesti NSV KGB-ga tuleva aasta jaanuarisse.

Leiti, et riigikogu järjekordse ajutise komisjoni moodustamine vajab põhjalikku kaalumist, ütles põhiseaduskomisjoni esimees Liia Hänni BNS-ile.

Tema sõnul tuleb põhiseaduskomisjoni arutelu jätkamiseks kohale kutsuda ka juba olemasoleva julgeolekuasutuste tegevust jälgiva erikomisjoni ning kaitsepolitsei esindajad, et saada ülevaade, kas oht on üldse reaalne.

Hänni lisas, et põhiseaduskomisjon jõuab komisjoni moodustamise arutelu juurde tagasi ilmselt juba jaanuaris.

Opositsiooni kuuluva Rahvaliidu esitatud otsuse-eelnõu järgi hakkaks seitsmeliikmeline komisjon uurima presidendi, riigikogu ja valitsuse liikmete, õiguskantsleri, riigikontrolöri, riigikohtu esimehe ja liikmete, Eesti Panga presidendi ja kaitseväe juhataja võimalikku seotust Eesti NSV repressiivorganiga.

Kõigi fraktsioonide esindajaist koosneva komisjoni tegevuse eesmärk oleks endise Eesti NSV KGB-ga seotud kõrgete riigiametnike väljaselgitamine ning avalikustamine seaduses sätestatud piiranguid arvestades, samuti vajadusel vastavatele organitele isikute vastutusele võtmiseks materjalide edastamine, märkis Rahvaliit.

Komisjonil oleks õigus oma ülesannete täitmisel saada informatsiooni ning nõuda asjassepuutuvaid dokumente juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsuse asutustelt. Komisjoni ette kutsutud isik oleks kohustatud kohale tulema, andma selgitusi ja vastama küsimustele.

Komisjon esitaks vähemalt kord aastas, kuid mitte hiljem kui 1. juuniks vahearuande ja koostaks töö lõpuks riigikogule esitatava ja avalikustamisele kuuluva aruande.

Komisjoni volitused kestaksid riigikogu praeguse koosseisu volituste lõpuni 2003. aasta kevadel.

Neljapäeval jõuab riigikogu suurde saali Isamaaliidu fraktsiooni algatanud otsuse-eelnõu erikomisjoni loomiseks, mis uuriks Eesti NSV KGB lõpetamisega seonduvat.