Kesklinna valitsus püüab noori õigel teel hoida


Kanuti aed
Kanuti aedFoto: Madis Veltman

Möödunud sügisel sai selgeks, et Tallinna kesklinn vajab terviklikumat lähenemist, et tegeleda alaealiste riskikäitumisega. Aastaga on selleks juurde tulnud noorsootöö spetsialiste, on rajatud parke ning rohkem kaasatud politseipatrulle.

Turvalisuse huvides lammutati sel aastal pikka aega korrarikkujaid meelitanud kuur Snelli tiigi kaldal. Samuti korrastati pargiteid ja tehti põõsaste harvenduslõikust, et vähendada võõraste pilkude eest varjatud ja riskikäitumist soodustavaid nurgakesi, üle on vaadatud parkide valgustus.

"Selle suure töö tulemusena ei kuulnud me sel suvel Kanutiaia noortekampadest. Tuleb rõhutada, et meie tegevus noorte riskikäitumise ennetamisel ja parkide turvalisuse suurendamisel on tulemuslik üksnes koostöös partneritega. Aga probleem, mis paneb noori käituma vägivaldsel moel, ei ole kadunud. See peitub juba kodudes, usaldussuhete ja sõbraliku toetuse puudumises, kodus ja koolis eksisteerivates pingetes," selgitas kesklinna vanem Vladimir Svet.

"Kui tahame, et noorte riskikäitumine väheneks, peame oluliselt rohkem tegelema perede toetamise ja nõustamisega ning arendama erinevate ametkondade ja spetsialistide koostööd," lisas ta.

Svet rääkis, et eelmisel sügisel sai selgeks, et kesklinn vajab terviklikumat lähenemist, et alaealiste riskikäitumise ja noorte vaba aja veetmise võimalustega tegeleda. Selleks rajati kolm eeskätt noortele mõeldud spordiparki ja suurendati oluliselt noortega tegelevate inimeste arvu.

"Eesmärk on pakkuda noortele iga päev tegevusi ja tuge seal, kus nad parasjagu viibivad. Suve läbi korraldatigi noortele üritusi ja sportlikku tegevust nii Kanutiaias kui teistes parkides," ütles Svet.

Järgmisel aastal on Sveti sõnul plaanis tegeleda alkoholijoobes täiskasvanute probleemiga, et linnaruumis korda hoida.