Keskkonnaministeerium palub RMK-l Rail Balticule kavandatud ökoduktide ümbert metsa mitte raiuda

 (14)
Ökodukt Tallinna-Tartu maanteel
Ökodukt Tallinna–Tartu maanteelFoto: Siim Solman

Keskkonnaministeerium palub Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) mitte teha Rail Balticule planeeritud 24 ökodukti ümbruses raadamist, lage- ega turberaieid. Sanitaarraieid võib nois kohtades teha vaid suurte tormi- ja põlengukahjustuste likvideerimiseks.

"Selleks, et ökodukt oma eesmärki täidaks ning loomad seda usinalt kasutaksid, tuleb see ehitada nii, et ümbruses oleks võimalikult vähe inimtegevuse jälgi," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler. "Kuna eksperdid on pannud loomapääsude esialgsed asukohad paika ulukite liikumistrajektoori järgi, peab sealne maastikupilt jääma selliseks, et loomad muutusi ei tajuks."

Ulatuslik lageraie ökodukti ümbruses mõjutab suure tõenäosusega loomade liikumisharjumusi, mistõttu nad valivad teise, metsasema tee. Seepärast on keskkonnaministeerium määranud Rail Balticu trassil alad, kus metsa raiuda ei tohi. Kiisler selgitas RMK-le saadetud kirjas, et raiepiirang puudutab kokku umbes 600 hektarit metsa.

"Piirangud on esialgsed ning need vaadatakse üle järgmise aasta esimeses kvartalis, kui Rail Baltic Estonia OÜ tellitud loomapääsulahenduste eksperthinnang on valmis," märkis Kiisler.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul kavandatavate ökoduktide läheduses hetkel raieid ei planeerita. "Arvestame, et kohtades, kus ökoduktid välja ehitatakse, peame võtma arvesse metsloomade tavapäraseid liikumiskoridore ja seal majandame metsa eritingimustel," selgitas Uuetalu.

Rail Balticule on praegu kavandatud 24 ökodukti, millest osa võidakse pärast tehnilise lahenduse analüüsi asendada tarakatkestustega. Lisaks ökoduktidele on plaanis rajada suur- ja väikeulukite altpääse.