Keskkonnaagentuur asus koos Tartu koolidega õhu kvaliteeti uurima

 (7)
Keskkonnaagentuur asus koos Tartu koolidega õhu kvaliteeti uurima
Lämmastikoksiidide koguja Tartu Mart Reiniku kooli juuresFoto: Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur alustas koos Tartu koolidega üle-Euroopalist õhukvaliteediteemalist kodanikuteaduse projekti, mille eesmärk on analüüsida, millise kvaliteediga on õhk koolide juures.

Projekti eesmärgiks on uurida, kas kooli tänavapoolses küljes on õhukvaliteet halvem ehk lämmastikoksiidide hulk suurem kui kooli siseõues ja kui suurel määral.

Sellel esmaspäeval paigaldas keskkonnaagentuur koolide juurde neljaks nädalaks passiivsed lämmastikoksiidide difusioonkogujad. Peale kogumisperioodi tehakse keskkonnauuringute keskuse laboris kogujate analüüs, misjärel antakse hinnang projekti raames püstitatud küsimustele.

Projekt võimaldab koolidel täiendada keskkonnateemade käsitlemist, kaasates õpilasi oma kooli ümbruses tehtud õhukvaliteedi uuringu tulemuste põhjal nendel teemadel arutlema ning võrdlema saadud tulemusi nii teiste projektis osalevate Tartu koolide kui ka Euroopa koolide mõõtmistulemustega.