Keskerakonnal ja meedial halvad suhted

 (160)
Edgar Savisaar ja ajakirjanikud
Postimees/Scanpix

Kuigi Eestis on sarnaselt Baltikumi ja Skandinaaviaga üks vabamaid meediaõhustikke, nurisevad kohalikud poliitikud kriitiliste artiklite üle ning ajakirjanduse ja Keskerakonna suhted pole pärast taasiseseisvumist olnud just kõige paremad.

Rahvusvaheline pressiinstituut leiab oma iga-aastases meediavabaduse raportis, et Eestis põhjustab probleeme ka nö kvaliteetajakirjanduse nappus, mida on võrreldes kõmupressiga märksa kallim ja aeganõudvam luua ning millel pole nii palju lugejaid.

Rahvuslik telekanal laseb eetrisse nii eesti- kui ka venekeelseid saateid. Võttes arvesse venekeelse elanikkonna osakaalu, on nende saadete arv madal.

Komitee toob välja juhtumi, kus 17. augustil soovitati riigiametnikul ja vabakutselisel ajakirjanikul Mart Soidrol eravestluses ise ametist loobuda, kuna ta avaldas kultuurilehes Sirp Keskerakonda arvustava artikli. Soovitajaks oli Soidro ülemus kodakondsuse- ja migratsiooniametis Mari Pedak.

Oktoobris esitasid kaks Eesti kinnisvaraarendajat hagi majanduslehe Äripäev vastu, kus nad nõudsid moraalse kahju hüvitamist. Põhjuseks 28. septembril ilmunud artikkel, mis vihjas meeste seotusele allilmaga.

Mainitakse ka fakti, et märtsis leinas kogu Eesti president Lennart Meri lahkumist, kes on muuhulgas ka kirjanik ja filmitegija.

Äramainimist leiab ka praegune president Toomas Hendrik Ilves, kelle näol on tegemiste raadiojaama Vaba Euroopa endise ajakirjanikuga.

Viimasena toob raport ära asjaolu, et Eesti Meedia juht Mart Kadastik sai oma ajakirjandusliku tegevuse ja meediafirma juhtimise eest riikliku autasu, kolmanda klassi Valgetähe ordeni.