Keskerakond üritab jätkuvalt eksliiget kohtu abil maksustada

 (22)
Keskerakond üritab jätkuvalt eksliiget kohtu abil maksustada
Foto: Christo Neemre

Keskerakond jätkab kohtuteed, et sundida oma endist liiget Harri Jallajast tasuma erakonnale üle 4500 euro suurust leppetrahvi.

Keskerakond vaidlustas Tartu ringkonnakohtus kevadise maakohtu otsuse, millega ei rahuldatud MTÜ Eesti Keskerakond hagi erakonnast lahkunud Harri Jallajase vastu ning jäeti kohtukulud partei kanda, kirjutab ERR Uudised.

Keskerakonna hagi kohaselt allkirjastas Jallajas 5. novembril 2009 lepingu Keskerakonna Tartu piirkonnaga, mille ühes punktis võttis kohustuse lahkuda Tartu linnavolikogust juhul, kui ta lahkub Keskerakonnast või Tartu linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonist.

Lepingu järgi kohustus Jallajas nende kohustuse mittetäitmisel tasuma erakonnale leppetrahvi summas 74 000 krooni ehk 4729,46 eurot, et hüvitada 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimise kampaania kulusid.

Jallajas astus erakonnast mullu 5. mail välja ning kuna ta Keskerakonna hinnangul lepinguga võetud kohustust ei täitnud, siis pöörduski partei kohtusse.


Kohus tuvastas, et vaidlusaluse punkti lisamine lepingusse oli vastuolus Keskerakonna põhikirjaga, kuna põhikirja järgi on Keskerakonna liikmel õigus astuda erakonnast välja.


Ringkonnakohus vaeb Keskerakonna kaebust 6. novembril.