Kesk kahtlustab Muulit kinnimakstuses

 (73)

Keskerakonna juhtpoliitikute meelest on Eesti parim ajakirjanik Madis Jürgen ja kehvim Kalle Muuli.

Kesknädala toimetus korraldas välkküsitluse, teada saamaks Keskerakonna juhtpoliitikute eelistusi ajakirjandusmaastikul tegutsejate suhtes. Küsiti, kes on meie parimad ja kes halvimad, milliseid saateid vaadatakse-kuulatakse. On ju poliitikuid meedias reastatud nii- ja naasuguste näitajate järgi, ja poliitikute maine ongi meedia jõudsa kallutustöö tulemusena allpool arvestust.

Kesknädala arvates on poliitikutel sama õigus — hinnata ajakirjanikke kui oma professiooni esindajaid. Sest ega ajakirjanduse mainegi kuigivõrd kõrge pole — viimati ei usaldanud ajakirjandust tervelt 58% küsitletuist. Selleks peavad ometi olema ju omad põhjused!

Toimetus pöördus Keskfraktsioonide endiste ja praeguste liikmete poole nii Riigikogus kui ka Tallinna volikogus, samuti mitme maakonna tasemel töötava kohaliku omavalitsuse tegelase poole.

Vastuste rida, mis Kesknädala toimetusse tagasi jõudis, kujunes koos esitatud küsimustega selliseks.

Kes on sinu arvates Eesti parimad ajakirjanikud?
1. Madis Jürgen
2. Argo Ideon (mõlemad Eesti Ekspressist)

Nimetati veel: Andrei Hvostov, Sulev Vedler, Mihkel Kärmas (kõik Eesti Ekspressist), Vahur Kersna (ETV), Sulev Valner (Maaleht), Toomas Sildam, Kalle Muuli (mõlemad Postimehest), Jaanus Piirsalu (Eesti Päevaleht)

Miks?
Parimad ajakirjanikud püüavad asjade olemuse tajumiseni jõuda, suudavad üle olla oma eelistustest ja eelarvamustest, on faktitäpsed ja tsiteerivad korrektselt, lähenevad materjalile analüüsivalt. Selliseid on tänases Eestis üllatavalt vähe. Hea ajakirjanik on põhjalik, analüüsiv, järjekindel ja otsusekindel (näiteks Madis Jürgen).

Kes on halvimad ajakirjanikud?
Juhib Kalle Muuli.

Nimetatud on veel Enno Tammer (ülalpeetav), Juku-Kalle Raid (Tegelikkuse Keskus), Hannes Rumm (ELi infobüroo), Priit Hõbemägi, Tuuli Koch, Kaarel Tarand, Urmet Kook (kõik Eesti Päevalehest), Piret Peensoo.

Miks?
Kõik nad tunduvad olevat Keskerakonna vaenulikud. Halvad ajakirjanikud on vormilt sõltumatud, kuid sisult sõltuvad. Juba nende pealkirjadest paistab välja vihkmaine või vähemalt halvustamine. Nad pole võimelised analüüsiks, neid suunab emotsioon, mida omakorda suunab teatud erakondlik eelistus, võimalik, et koguni kinnimakstud koostöö. Selliseid on Eestis üllatavalt palju. Haigluseni enesekesksed, subjektiivselt kättemaksuhimulised, põhjendamatult kõrge enesehinnanguga. Mõnel on lausa patoloogiline viha Keskerakonna vastu (näiteks Juku-Kalle Raid). Ta ei viitsi seda isegi varjata.

Milliseid saateid parimal meelel vaatad-kuulad? Liider — Kanal 2.

Nimetati üldse: “Pealtvaataja”, “Foorum”, “Aeg Luubis” (kõik ETV-s), “Rahvateenrid” (Vikerraadio), “Uued Uudised”, “Ärapanija”, “60 minutit” (kõik Kanal 2-s), Kuku-Raadio hommikune asjalikkus, TV 3 kommertslikkus, Kanal 2 anarhism, Eesti Televisiooni akadeemilisus.

Miks?
Head on uudiste-, välispoliitika-, probleem- ja väitlussaated. Saated, kus tegijad tõesti tahavad auditooriumile midagi selgeks teha. Hea, kui ajakirjanik suudab/julgeb oma isikliku arvamuse välja tuua. Asjakohane on teravus. Meeldivad saatejuhid, kes jõuavad tõeni konkreetsete näidetega ega tõesta omaenda sageli vildakat arusaama maailma asjadest ja protsessidest. Selliseid saateid on häbemata vähe.

Mida mingil juhul ei vaataks-kuulaks?
Juhivad “Ekskursioon” (Kanal 2) ja “Tegelikkuse Keskus” (ETV). Järgnevad “Olukorrast riigis” (Raadio 2) ja “Teletaip” (ETV). Ei istu pilasaated tõsistest probleemidest ja isiksustest. Ei vaataks poliitikaga seotud inimesi labastes situatsioonides. Tasakaalustamata subjektiivsed ja negativistlikust maailmakäsitlusest sündinud saated. Küündimatud saated. Neid on tänases Eestis liiga palju. Neid ma ei vaata ju!

Millist ajalehte pead usaldusväärseks?
Võrdselt juhivad Eesti Ekspress ja Postimees. Järgnevad maakondade lehed (nt Pärnu Postimees), Maaleht.

Miks?
Asjalikud. Vahel saab ridade vahelt objektiivse ülevaate. Läbinisti usaldusväärseid lehti Eestis pole. Samas on kõigis neis materjale, mis on kasulikud ja õpetlikud. Ma ei usalda ühtki!

Millisest lehest sa lugu ei pea?
Juhib Eesti Päevaleht. Järgnevad SL Õhtuleht, Postimees, Nelli teataja, Eesti Ekspress, Kroonika. Suured lehed on erapoolikud. Ei meeldi pinnapealsed või tabloid või pooltabloid. Ei pea lugu lehest, kes ei austa oma lugejat. Halvim leht on KesKus.

Missugused kanalid (raadio, tv) töötavad sinu arvates hästi?
Juhib Kuku. Edasi tulevad Elmar, TV 3, Vikerraadio, ETV, Klassikaraadio, Kanal 2. Kõik, mis püsib eetris, millel on vaatajaid-kuulajaid, õigustab ennast. Minu arvates hästi töötavaid kanaleid pole. Suurimad elamused on seotud importprogrammidega. Erandiks on uudistesaated.

Missugused kanalid on armetud?
Venekeelsed raadiokanalid, STV, Raadio 2, Kanal 2, ETV (täielikult tasakaalust väljas avalik-õigusetu kanal). Kõigil kolmel telekanalil on oma koht. Raadioeetrit tuleks puhtamaks lüüa. Armetud on kanalid, mis jäävad oma auditooriumile tunduvalt alla.

Kuidas hindad ajakirjanike võimet hinnata poliitilist situatsiooni?
Väga madal. Nad on poliitiliselt sõltuvad. Kelle leiba sööd, selle laulu laulad. Soov end hästi müüa lämmatab head kombed ja südametunnistuse. Info selekteeritakse ja must räägitakse valgeks. Sageli reedavad nad oma erakondliku eelistuse. Jätke meelde ajakirjanikud, kes “paljastasid” end enne valimisi ning ärge oodake neilt korrektset ajakirjanduslikku käsitlust. Paistab silma sõltuvus omanikest. Liiga palju tellimustöid. Reklaamitakse vajalikku inimest või erakonda või tuleb otsene laim. Meil on võimekaid ja professionaalseid ajakirjanikke. Kuid tavaliselt teevad ajakirjanike töö paremini ära muud asjatundjad — Iivi Masso, Rein Ruutsoo, Igor Gräzin jt. Enamasti kehtib tõdemus — hea ajakirjanik=halb poliitik ja vastupidi. Analüüsivõimeline ajakirjanik on praegusel Eesti ajakirjandusmaastikul nii suur poliitiline haruldus, et tuleks võtta riikliku kaitse alla.