Kert Kingo kutsub kokku e-valimiste töörühma

 (57)
Kert Kingo riigikogus
Kert Kingo riigikogusFoto: Tiit Blaat

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo kutsub kokku ametkondade vahelise töörühma, mis peab hindama elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturbe regulatsioonile ja valimisseadustele.

Kingo sõnul on e-valimised meie igal juhul tulevik, kuid valimissüsteemi on vaja teha selgemaks ja arusaadavamaks. „Selle töörühma ülesandeks saabki analüüsida valimissüsteemi protsesside turvalisust ja läbipaistvust ja vajadusel teha ettepanekuid selle parendamiseks,“ lisas minister.

Töörühma juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning sinna kaasatakse riigi infosüsteemi amet, valimisteenistus, teadusasutused ning teised eksperdid. Töörühm esitab omapoolsed ettepanekud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile.

Töörühma moodustamisel lähtutakse valitsuse tegevusprogrammist, mis näeb ette e-hääletamise säilitamise, kuid kontrollitava, turvalise ja läbipaistva süsteemi loomise. Töörühma ülesanne on e-hääletamise süsteemi analüüsida, teha ettepanekuid selle sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks rahvusvahelisel platvormil ning vajadusel valimissüsteemi ja vastava seadusandluse täiendamiseks ja muutmiseks.