Ken-Marti Vaher: pea iga kolmas gümnasist on tarvitanud narkootikume

 (67)
Siseministeeriumi pressikonverents
Ken-Marti VaherFoto: Priit Simson

Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul on iga kolmas gümnasist tarvitanud narkootikume ja seetõttu tuleb ennetusse investeerida süstemaatiliselt.

"Tõsiasi, et ligikaudu iga kolmas gümnasist on reaalselt tarvitanud narkootikume, on meie ühiskonna tõsine probleem," sõnas Vaher.

"On selge, et teismeiga on arenguperiood, kus riskivõtmine on ahvatlev, aga arukas on võtta riske selliselt, et noored samal ajal õpiks uusi oskusi, mitte ei rikuks oma aju ja ei paneks oma elu ohtu. Noorte seas on levinud väärarusaam, et kanep on suhteliselt ohutu uimasti, kuid tegelikkuses muudab see inimese aju ja organismi vastuvõtlikumaks kangetele uimastitele, nagu kokaiin ja amfetamiin," hoiatas minister.

Eesti noorte narkootikumide tarbimine on Euroopa keskmisest kõrgem. PPA tellitud uuringust selgus, et enim tarvitatakse kanepit, simulantidest on levinumad amfetamiin, MDMA ehk ecstasy ja rahvasuus korgijoogina tuntud GHB. 16 protsenti Eesti õpilastest on tarvitanud mõnda narkootilist ainet – 6. klassi õpilastest on uimasteid pruukinud 2 protsenti, 8. klassis 10 protsenti ning 12. klassis on narkootikume kasutanud tervelt 39 protsenti õpilastest. Sarnasele murettekitavale tulemusele jõuti ka 2007. ja 2011. aastal 9. Ja 10. klassi õpilaste seas tehtud ESPAD (The European School Survey on Alcohol and Other Drugs) uuringutes, kus narkootikume oli tarvitanud vastavalt 30 protsenti ja 32 protsenti õpilastest.

Keskkriminaalpolitsei hinnangul on häid tulemusi andnud koostöö kriminaalpolitseinike ja noorsoopolitseinike vahel. 2013. aastal viidi Põhja ja Ida prefektuuris läbi kokku 11 tänavaoperatsiooni alaealiste tarvitajate ja täisealiste poolt alaealistele narkootiliste aine edasiandmise tuvastamiseks, mille käigus peeti kinni 74 narkosüütegudega seotud isikut.

Siseminister Ken-Marti Vaher toonitas, et narkomaania leviku pidurdamine on väga mitmetahuline ühiskondlik probleem, milles on võimalik edu saavutada vaid paljude tegevuste üheaegsel elluviimisel.

"Meie inimeste tervist laastav narkokuritegevus on tulus tegevus, kuid just noorte tarvitajate sõltuvust ennetades saab luua olukorda, kus narkokuritegevuse tasuvus oluliselt langeb. Oluline roll narkokuritegevuse pidurdamisel ja inimeste kaitsel ülikahjulike ainete eest on nii uimastikaubitsemise vähendamisel, uimastite nõudluse vähendamisel ehk ennetusel kui sõltlaste rehabilitatsiooniprogrammidel," selgitas minister.

Keskkriminaalpolitsei ja narkopolitsei kohalikud juhid andsid siseministrile ülevaate viimase aasta narkosüütegude menetlemise tulemustest ja tegevustest uimastite leviku tõkestamisel. Eelkõige käsitleti noorte narkomaanide hulka ja pealekasvu ning tegevusi narkomaania vähendamiseks noorte seas.

Küsitlus #118543