Kehavälise viljastamise hüvitiseks 6 mln

 (31)

Haigekassa maksis esmakordselt välja kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise, mille kogusumma oli ligi 6 miljonit krooni.

28. märtsil maksis haigekassa esimest korda riigieelarvest välja kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduses ettenähtud kehavälise viljastamise ravimihüvitise, teatas haigekassa pressiesindaja.

Esimese väljamaksega hüvitati 591 naisele 2006. a jooksul tehtud kehavälise viljastamise protseduuridega seotud soodusravimite kulutusi kokku 5, 917 miljoni krooni ulatuses.

“465 naisele kompenseeriti ühe kehavälise viljastamise protseduuriga seotud ravimite kulu, 124-le kahe protseduuri ja kahele naisele kolme protseduuriga seotud ravimite kulu,” lausus haigekassa ravimite osakonna peaspetsialist Kaie Mõtte.

Keskmine väljamakstav hüvitis ühele naisele ühe kehavälise viljastamise protseduuri kohta oli Mõtte sõnul 9007 krooni.

Kehavälise viljastamise ravimihüvitis on täiendav rahaline hüvitis, mida makstakse riigieelarvest alla 41-aastastele ravikindlustatud naistele, kel on kehaväliseks viljastamiseks meditsiiniline näidustus, nad on antud protseduuri läbinud ja kasutanud protseduuriga kaasnevalt vajalikke haigekassa ravimite loetellu kantud soodusravimeid.

Ühele naisele hüvitatakse kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuriga kaasnenud ravimite kulud. Juhul kui inimene on teinud kehavälise viljastamise ühe protseduuriga seoses nimetatud ravimitele kulutusi kuni 10 000 krooni, kuulub hüvitamisele tegelikult kulutatud summa. Üle 10 000-krooniste ravimikulutuste korral hüvitatakse naisele aga 10 000 krooni ühe protseduuri kohta.

“Reeglina on hüvitise väljamaksmise tingimuseks kehavälise viljastamise protseduuri teinud raviasutuse poolt haigekassale esitatud raviarve ja hüvitise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse kolme kuu jooksul enne kehavälise viljastamise protseduuri raviarve lõpetamist väljaostetud soodusretseptid,” lausus Kaie Mõtte. “Mingeid muid arveid ega ravimite ostutšekke inimene ise esitama ei pea, piisab vaid avaldusest.”

Kehavälise viljastamise ravimihüvitise avalduse blankette saab haigekassa koduleheküljelt, haigekassa piirkondlikest osakondadest ja Eesti Posti postkontoritest. Avaldus tuleb saata haigekassa piirkondlikku osakonda. Postiteenuseid kasutades peaks avaldus olema edastatud tähitud kirjana, sest tegemist on delikaatseid isikuandmeid sisaldava teabega. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele ka isiklikult pöörduda haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

Alates 2007. aastast makstakse hüvitist iga kvartal. 2007. aasta I kvartali kehavälise viljastamise ravimihüvitis makstakse välja 20. maiks.