Kaubanduskeskus nõuab Viimsi vallalt raamatukogu üürilepingu sõlmimist, sest vald lubas seda juba enne konkursi väljakuulutamist

 (14)
Viimsi Market
Viimsi MarketFoto: Tiit Blaat

Suvel korraldas Viimsi vald konkursi, et leida valla raamatukogule uus üüripind. Selgub aga, et juba enne konkurssi pidas vald pool aastat läbirääkimisi OÜ Viimsi Marketiga raamatukogu jaoks üüripinna leidmiseks. Nüüd nõuab Viimsi Market vallalt üürilepingu sõlmimist ja leiab, et lepingu sõlmimisest keeldudes on vald käitunud pahauskselt.

19. juunil 2018 otsustas Viimsi vallavolikogu koalitsiooni poolthäältega anda Viimsi vallavalitsusele ülesandeks Viimsi raamatukogule uute ruumide otsimine. Konkurss kuulutatigi välja, ainsa pakkumise tegi Viimsi Market.

Viimsi Marketi esindaja, advokaat Marko Kaevando vallale saadetud kirjast selgub aga, et juba pool aastat enne üürikonkursi väljakuulutamist käisid valla ja Viimsi Marketi vahel tihedad läbirääkimised raamatukogule Viimsi Marketis 2780 ruutmeetri suuruse pinna üürilepingu sõlmimiseks.

10. septembril vallale saadetud kirjas teatas Kaevando, et juba 26. jaanuaril 2018 käisid valla esindajad keskuse ruumidega tutvumas ja kinnitasid nende põhimõttelist sobivust Viimsi raamatukogu jaoks.

14. veebruaril tegi omanik vallale pakkumuse ruumide üürileandmiseks koos omapoolsete ettepanekutega üürilepingu põhitingimuste (üür,
lepingu tähtaeg) osas. 16. märtsil teatas abivallavanem Annika Vaikla, et on huvitatud Viimsi Marketi poolt pakutud ruumidest keskuse I ja II korrusel ning soovib alustada läbirääkimisi lepingu tingimuste osas.

Seotud lood:

Samal päeval edastas Viimsi Market vallale üürilepingu esialgse projekti, misjärel pidasid pooled mitme kuu vältel läbirääkimisi lepingu tingimuste üle. Seejuures tegutsesid pooled teadmisega, et ruumide viimiseks Viimsi raamatukogu vajadustele vastavasse
seisundisse tuleb omanikul teha ümberehitustöid. Esialgne eesmärk oli Kaevando sõnul jõuda üürilepingu sõlmimiseni hiljemalt mais tingimusega, et ruumid antakse vallale üle ja vald alustab omanikule üüri tasumist hiljemalt 1. septembril.

Mais teatas vald, et korraldab ruumide ümberehitustööd ise, mis eeldab valla poolt sellekohase hanke läbiviimist. 29. mail edastas vald Viimsi Marketile ka omapoolsete muudatustega üürilepingu projekti, millest tulenevalt eeldas Viimsi Market, et pooltel ei ole muid kokkuleppimata tingimusi peale ümberehitustööde teostamisega seotud tingimuste.

31. mail teatas abivallavanem Annika Vaikla Viimsi Marketi jaoks üllatuslikult, et peab üürilepingu sõlmimiseks vajalikuks Viimsi vallavolikogu otsust ning et vastav küsimus võetakse 19. juuni vallavolikogu istungi päevakorda.

"Selle ajani oli Omanik pidanud vallaga läbirääkimisi teadmises, et valla poolt otsustab üürilepingu sõlmimise vallavalitsus, kellel on
olemas vajalik pädevus ja tahe jõuda Omanikuga peetavate läbirääkimiste tulemusena üürilepingu sõlmimiseni," kirjutas Kaevando Viimsi vallale. Ta lisas, et Viimsi valla põhimäärusest ei tulenenud, et üürilepingu sõlmimise otsustamine on volikogu ainupädevuses.

5. juunil saatis vald Viimsi Marketile ajakava, mille järgi pidi üürilepingu allkirjastamine ja projekteerimishanke väljakuulutamine toimuma pärast üürilepingu sõlmimise otsustamist vallavolikogu poolt 2018 juunis, misjärel pidi toimuma ruumide ümberehitamist ja sisustamist ruumide üleandmine ajakava kohaselt toimuma umbes kaheksa kuud hiljem võrreldes esialgu kavandatuga ehk järgmise aasta kevadel.

"Vastuolus lubatuga ei võtnud vallavolikogu 19.06.2018.a istungil vastu otsust üürilepingu sõlmimise kohta, vaid otsustas Viimsi Raamatukogule ruumide leidmiseks korraldada avaliku konkursi ning teha selle tulemuste põhjal otsus 2018.a augustis toimuval volikogu istungil," kirjutas Kaevando.

Viimsi Market esitas konkursile pakkumuse samade ruumide osas, mille üürileandmiseks olid pooled pidanud läbirääkimisi jaanuarist alates. "Omanik ei ole käesoleva ajani saanud vallalt pakkumuse kohta nõustumust ega muud tagasisidet, samuti ei olnud Viimsi Raamatukogu jaoks ruumide üürimise küsimust 2018.a augustis toimunud volikogu istungi päevakorras," kirjutas Kaevando.

Loe veel

Konkursile tuligi vaid üks pakkumine. Vahepeal külastas Viimsi vallavalitsust kriminaalpolitsei, mis uuris samuti raamatukogu üürikonkursi asjaolusid. Konkursi võitjat pole välja kuulutatud, teemat arutab Viimsi vallavalitsus tänasel istungil.

Läbirääkimiste venimine tähendab Kaevando sõnul Viimsi Marketile saamata jäävat tulu igakuiselt umbes 20 000 – 25 000 euro ulatuses. Viimsi Market on seisukohal, et kui vald loobub praeguses olukorras üürilepingu sõlmimisest volikogu otsuse puudumise tõttu, on tegemist läbirääkimiste pahauskse katkestamisega. Firma nõuab vallalt vastust 24. septembriks.

Viimsi Marketi esindaja kirja vallale saab lugeda SIIT