Kaubamärk Ühtne Eesti on kaitstud päris laiapõhjaliselt, kuid ainult äritegevuse osas

 (24)
Uue erakonna avakoosolek
Uue erakonna avakoosolekFoto: Priit Simson

Kristiina Ojuland tahab oma uue partei nimeks panna Erakond Ühtne Eesti, kuid see ei meeldi teatrile NO99, kellel oli sama nimega kunstiprojekt mõned aastad tagasi. Teater on oma huvide kaitseks valmis asjadele ka juriidilist käiku andma.

Sõnapaar Ühtne Eesti on registreeritud kaubamärgina, mis muudab selle kasutamise keeruliseks. Patendiametis on Ühtne Eesti kaubamärgina registreeritud alates 2012. aasta märtsist. Taotluse esitas teater Vanalinnastuudio, mille õigusjärgne on praegu Teater NO99 SA.

Kaubamärgi Ühtne Eesti kasutamine on omaniku nõusolekuta keelatud järgnevatel otstarvetel ja pindadel: trükised; fotod; paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, sh paberist kotid; kalendrid; brošüürid; raamatud; lipud; plagud, v.a riidest; ümbrikud; õnnitluskaardid; käsiraamatud; bülletäänid; ajalehed; märkmikud; prospektid; plakatid; müürilehed; piletid.

Samuti ei tohi iga soovija ilma kaubamärgi omaniku loata kasutada sõnapaari Ühtne Eesti ka rõivastel, jalatsitel ja peakatetel.

Ühtse Eesti kaubamärgi omanikult tuleb küsida luba ka siis kui seda soovitakse kasutada hariduse; väljaõpe; meelelahutuse; spordi- ja kultuurialase tegevuse; etenduste lavastamine, produtseerimise; filmitootmise, -produtseerimise; raadio meelelahutus-, lõbustussaate, raadiomeelelahutuse; raadio- ja teleprogrammide valmistamise, produtseerimise eesmärgil.

Seotud lood:

Kaubamärgiseaduse järgi on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Erakonnaseaduse järgi on erakond aga mittetulundusühing, mis ärilise tegevuse ehk kasumi taotlemisega ei tegele.Mittetulundusühingute seaduses pole aga kuskil märgitud, et MTÜ nimes ei tohiks kasutada ühtegi registreeritud kaubamärki.

Ojuland möönis täna Kuku raadio saates „Nädala tegija“, et probleeme  võib tekkida kaubamärgiga erakonna kampaaniate tegemisel, kuid rõhutas, et nad ei plaani teatrile kuuluvat kaubamärki ärilistel eesmärkidel kurjasti ära kasutada.