Kauaoodatud kompromiss. Imre Sooäär esitas riigikogule abielureferendumi muudatusettepaneku

 (219)
Imre Sooäär
Imre SooäärFoto: Tiit Blaat

Riigikokku abielureferendumi asjus kompromissi otsima läinud Imre Sooäär esitas täna rahvahääletuse eelnõule oma muudatusettepaneku. Sooääre alternatiivi on oodatud ja lubatud nädalaid, rahvasaadik ise pakub seda kui keskteed ühiskonda ja riigikogu pooleks löövas abieluvaidluses.

Sooäär kommenteerib, et muudatusettepanek on tehtud varuvariandiks, sest tema arvates pole referendumit üleüldse vaja. Ta toonitab, et on igal juhul praeguse küsimusega referendumi vastu, kuid kui muud võimalust ei jää ja koalitsioon rahvahääletuse ikkagi läbi surub, siis tema ettepaneku mõte on vähemasti selle küsimust muuta. Küsimus peab rahvasaadiku sõnul olema rahvast ühendav, mitte lõhestav. Ideaali kirjeldab Sooäär aga järgmiselt: „Kõige parem oleks see kompromiss eraldi eelnõuna riigikogus hääletusele panna.” Kuna abielule kaitse andmine ja kooselu toomine perekonnaseaduse alla oleks referendumil liiga keeruline ja detailne, et sellest lihtsat jah-ei küsimust moodustada, saaks seda kompromissi ka tehniliselt ainult eelnõu kaudu lahendada.

Küsimus, mille Sooäär sooviks panna rahvahääletusele, kõlab: „Kas kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all?”

Sooääre ettepanek rahvahääletuse küsimust muuta ta sõnul pigem näitab suunda, et oleks selge, milline võiks eraldiseisev eelnõu olla. Ent sel on ka teine põhjus: see takistaks abielureferendumi toetajate soovi referendum ühel või teisel viisil läbi suruda.

Seotud lood:

„Me kunagi ei tea, kuidas see mäng lõpeb. Alati on mingeid riukaid leitud. Kui valitsus tunneb end kindlalt, võib referendumi siduda riigikogus usaldushääletusega, nagu tegi paar korda ka Taavi Rõivase valitsus. Siis see võib ka läbi minna. Nii saab valitsus ühe ettepanekuga kõikidest muudatusettepanekutest üle sõita. Ent vastuseis on referendumile nii suur, et see võib valitsusele ka õnnetult lõppeda,” viitab Sooäär asjaolule, et usaldushääletusest võib kogemata saada valitsuse umbusaldamise hääletus.

Kas Sooääre kompromissil on ka võimalust eraldi eelnõuna riigikokku jõuda? Rahvasaadik sõnab, et on silmast silma suhelnud paljude riigikoguliikmetega ning kelleltki kuulnud oma ettepanekule vastuväiteid. „Isegi mõned EKRE liikmed väljastpoolt riigikogu möönavad, et mingi kompromiss oleks hea mõte, kuid erakond lähtub kindlasti Helmede otsusest selle osas,” selgitab Sooäär. EKRE kompromissiga kindlasti ei nõustu, selles on ta veendunud.

Sooääre ettepanek

Muudatusettepanek riigikogu otsuse eelnõule 288 OE

1. Teha eelnõus järgmised muudatused:

1.1.Muuta eelnõu pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:

„Riigikogu otsus „Rahvahääletuse korraldamine kõigi Eesti perede kaitse küsimuses””.

1.2.Muuta eelnõu punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine muu riigielu
küsimus: „Kas kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all?”.

1.3.Muuta eelnõu punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2. Kanda hääletamissedelile:
1) küsimus: „Kas kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all?”
2) lahtrid vastusevariantidega „jah” ja „ei”.

Tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse § 100 lõikele 2 soovin komisjonile oma muudatusettepanekut selgitada. Selgitusi muudatusettepaneku kohta soovin jagada enne, kui
komisjon nende kohta otsuse teeb.