Kas pingutused Läänemere päästmiseks on läbi kukkunud? Värske uuring selgitab

 (8)
Vesi on merre tagasi läinud
Foto: Andres Putting

Poliitikauuringute keskus Spatial Foresight esitleb juunis Tallinnas toimuval Läänemere Strateegia (LMS) Aastafoorumil uuringut „Euroopa Liidu Läänemere Strateegia pärast 2020“, mis analüüsib ja annab juhiseid, kuidas parandada Läänemere regiooni poliitikaid, et saavutada eesmärke nagu näiteks Läänemere saastatuse vähendamine aastaks 2021 puhta mere tähisteni.

Spatial Foresight poliitikauuring tõstatab probleemidena keerulise juhtimisstruktuuri ja paindlikkuse. „Oluline on lihtsustada juhtimist, suunata täpsemalt ja vajaduspõhisemalt rahastust ning reageerida kiiresti uutele trendidele ja väljakutsetele. Samuti on oluline, et Läänemere programmidel oleks konkreetsemad fookused ja ülesanded. On hea näha, et viimasel aastatel on selle suunas liigutud,“ ütles uuringu üks autoritest Dr. Kai Böhme.

„Kõik märgid näitavad, et Läänemere-äärsete riikide koostöötahe on suurenenud ja see annab lootust, et järgmise kümne aasta jooksul suudetakse saavutada märksa paremaid tulemusi, kuid seejuures tuleb olla paindlik ja käia kaasas pidevate muutustega,“ ütles Böhme.

Uuring annab keskkonna vallas toimuva alusel olulise sisendi poliitilisteks otsusteks Läänemere Strateegia täiustamiseks. „Selles uuringus on mitmeid praktilisi nõuandeid, kuidas koostööd tõhustada, et jõuda püstitatud eesmärkideni nagu Läänemere ökoloogilise tasakaalu taastamine. Juunis arutame kõrgetasemelisel foorumil kuidas Läänemere strateegiaga edasi liikuda,“ ütles välisminister Sven Mikser.

Läänemeri on üks maailma kõige reostatumaid sisemeresid, mis tuleneb paljuski merd ümbritsevate arenenud maade majandustegevusest; tuhandetest tonnidest keemiarelvadest, mis on teise maailmasõja ajal vette heidetud; aga ka ülekalastamisest ning tihedast meretranspordist.

Euroopa Liit (EL) on seadnud eesmärgiks taastada Läänemere hea ökoloogiline tasakaal, kuid tegevus pole olnud erinevatel põhjustel piisavalt tulemuslik, et eesmärki tähtaegselt täita. Esimese EL liikmesriikide vahelise regionaalse makrostrateegiana peaks aga LMS koostööraamistik just võimaldama kompleksprobleemide lahendamiseks vajalikku koostööd teha.

Euroopa Liidu Läänemere strateegia üheksas aastafoorum toimub Tallinnas 4.-5. juunil, 2018. Foorumi korraldajad on Eesti Välisministeerium ja Balti Arengufoorum ja teised partnerid, tehes koostööd Euroopa Komisjoniga. See on kaasfinantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Interreg – Läänemere piirkond.

Aastafoorumil koguneb ligemale 700 osalejat valitsustest, rahvusvahelistest organisatsioonidest, vabaühendustest ülikoolidest ning kohalikest ja piirkondlikest omavalitustest.

Üheksanda aastafoorumi peamine teema on Läänemere piirkond pärast 2020. Lisaks arutab foorum strateegia panust Läänemere ökosüsteemi seisuni parandamisse ja kuidas piirkonda edasi viia globaalse digikeskusena.

Läänemere strateegias osalevad Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani.