Kas Eesti ning Balti regiooni tähtsaima elektrienergiatootja objektidel lasus turvarisk?

 (22)
Kas Eesti ning Balti regiooni tähtsamaima elektrienergiatootja objektidel lasus turvarisk?
Foto: Ilmar Saabas

Turvafirma AS Securitas Eesti andis 3. aprillil Eesti ja Balti regiooni ühe tähtsama energiatootja Narva Elektrijaamade objektidel oma vastutuse üle firmale USS Security. Kuigi mõlema turvafirma esindajate ametlike selgituste kohaselt kulges üleandmine suuremate viperusteta, tekkis Delfi andmetel siiski olukord, kus Eesti ühel võtmeobjektil puudus tundideks valve sootuks.

AS Narva Elektrijaamad on Eesti üks juhtivamaid ning Balti regiooni tähtsamaid elektrienergia tootjaid ning alates 1999. aasta detsembrist on seda valvanud regiooni üht suurimat tööandjat 120 Securitase turvatöötajat.

Selle aasta 3. aprillist võttis varasemalt metallivarastega kimpus olnud objekti valvamise üle aga Eesti suuruselt teine turvafirma USS Security Eesti AS. Kuigi ülevõtmisele eelnes mitmeid koosolekuid, kus Securitas Eesti AS lubas, et tagab rahumeelse ja tõrgeteta teenuse üleandmise, siis Delfile teadaolevalt probleemideta asi ei sujunud.

Ülevõtmise päeval 3. aprillil lahkusid Securitase turvajuhid ja esindajad südapäeva paiku elektrijaamadest, jättes seal olnud töötajad teadmatusse. Kuna USS-il puudus aga partner, kelle käest valvepostid üle võtta, siis sisuliselt tekkis tundideks vaakum turvateenuse osas. Kohal viibisid küll Securitase reaturvatöötajad, keda aga asjadest informeeritud ei olnud. Samuti ei teadnud töötajad seda, miks nende tööandjat enam kohal ei viibi.

Turvafirmad ja Eesti Energia eitavad võimalikke probleeme

USS Security Eesti AS juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul nad antud asja kommenteerida ei saa ning USSi juht kinnitas vaid, et firma on asunud täitma lepingut Eesti Energiaga.

Securitas Eesti AS müügidirektori Ergo Oolupi sõnul ei saa ta turvakaalutlustel samuti öelda rohkemat, kui et nende andmetel möödus valveobjekti üleandmine Eesti Energiale ja turvafirmale USS Security rahulikult ja kokkulepitud korras.

Eesti Energia pressiesindaja Eliis Vennik teatas samuti Delfile, et turvavastutuse üleandmine küll erines tavalisest töörutiinist, kuid turvateenuse osutamine selle tõttu ei katkenud. "Meile teadaolevalt möödus protseduur viperusteta ning vastutus sai üle antud," ütles Vennik Delfile.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad on Eesti suurim ning Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid. Ettevõte varustab elektrienergiaga Eesti tarbijaid, genereerides ligi 95 protsenti Eestis toodetavast elektrist, ja soojusenergiaga Narva linna, ekspordib elektrienergiat Baltimaadesse ning varustab Estlinki merekaabli kaudu elektriga ka Põhjamaade elektriturgu.

Ettevõte müüb ka tootmises ülejäävat põlevkivituhka, mis on väärtuslik mineraalne tooraine nii ehitusvaldkonna kui ka põllumajanduse jaoks.