Kas edaspidi peaks eesti keeles Hollandit hoopis Madalmaade Kuningriigiks nimetama?

 (107)
Kas edaspidi peaks eesti keeles Hollandit hoopis Madalmaade Kuningriigiks nimetama?
Talvehooaeg Hollandi ehk Madalmaade Kuningriigi pealinnas Amsterdamis. AP

Sel nädalal sai rahvusvahelist tähelepanu, et Hollandi valitsus soovib, et edaspidi ei kasutataks nende puhul enam nimetust Holland. Kas ka meie peaksime keelekäsitlust muutma? Selgub, et juba praegu on alternatiiv korrektsem.

Delfi kajastas, et 2020. aasta 1. jaanuarist kasutavad Hollandi ettevõtted, saatkonnad, ministeeriumid ja ülikoolid ainult riigi ametlikku nime The Netherlands, mis on enam kooskõlas omakeelse nimega Nederland. Nimi Holland esindab õieti vaid kaht provintsi, Põhja- ja Lõuna-Hollandit. Kui eesmärk oli riigile rohkem tähelepanu tõmmata, siis on see õnnestunud. Teema on paljudes riikides uudisekünnise ületanud.

Kas nendepoolsed muudatused tähendavad tulevikus midagi ka meie keelekasutuses? Kas Holland jääb ikkagi Hollandiks eesti keeles või tuleks nimekuju muuta?

Eesti Keele Instituudis töötav keeleteadlane Peeter Päll selgitab, et iseenesest ei ole see uus asi. "On juba varem teada olnud, et Hollandi valitsus eelistab, et vähemalt ametlikus kontekstis kasutataks nende riigi kohta Nederland'i tõlget, mis eesti keeles oleks Madalmaad. Paljudes keeltes, sh inglise keeles, ongi Madalmaade tõlkevaste (inglise Netherlands, prantsuse Pays-Bas, vene Нидерланды jne) levinum kui Hollandi nimi," märgib ta.

Ta viitab, et soovitust võtab arvesse ka eestikeelne maade nimestik, kus küll lühinimena on esikohal Holland, sest see on eesti keeles hästi juurdunud, aga riigi ametliku nimetusena on eelistatav Madalmaade Kuningriik. Kuigi see on eelistatav, pole ka nimetuse Holland kasutamine keelatud.

Samas maade nimestikus on kaks varianti kirjutatud ka näiteks Gruusia kohta, mille puhul on alternatiiv Georgia. Mõlemad variandid on eesti keeles korrektsed. Elevandiluuranniku puhul aga on sünonüümiks Côte d'Ivoire. Diplomaatilises suhtluses kasutatakse maa enda soovil just seda teist nime.