Kapo uurib punaterrori mõrvu Kirepi külas


Küünal
Corbis/Scanpix

Kaitsepolitseiamet alustas 24.juulil kriminaalmenetlust, et uurida külaelanike tapmist Kavastu vallas Kirepi külas 1941. aasta sõjasuvel. Praegu asub nimetatud küla Vara vallas ja kannab nime Metsakivi.

Kriminaalmenetluse ajendiks oli esitatud avaldus ja tõendid, millest nähtub, et hävituspataljoni sõdurid ja punaarmeelased tapsid okupatsioonivõimude juhtimisel 1941. aasta suvel Kavastu vallas tsiviilelanikke, teatas riigiprokuratuuri avalike suhete talitus.

Kriminaalasi on alustatud inimsusevastase kuriteo tunnustel (karistusseadustiku § 89), mis käsitleb massiliste vägivallategude toimepanemist riigi, organisatsiooni või grupi õhutusel või juhtimisel. Karistusena on selliste kuritegude eest ette nähtud kaheksa- kuni kahekümneaastane või eluaegne vangistus ning need kuriteod on aegumatud.

Kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja kuriteo asjaolud ja tapmisi toimepannud isikud. Kriminaalmenetlust viib läbi kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.