Kallas: viinamüügipiirang näitab usaldamatust

 (366)
Siim Kallas
Foto: DELFI

Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase sõnul näitavad alkoholimüügi ajale kehtestatavd piirangud riigi usaldamatust üksikisiku vastu.

“Keelates alkoholimüügi mingitel absurdsetel kellaaegadel, peetakse rahva enamikku vastutusvõimetuks — inimesteks, kes ei suuda ise oma alkoholitarvitamist juhtida,” ütles Kallas. “Samas võtab võim endale vastutuse olla enamikust inimestest targem, teades, mis on inimesele hea ja mis halb, võttes seega inimeselt vastutuse oma tegude eest.”

Iga riigi ürgne tung inimeste tegusid suunata ja keelata on vajalik ühiskonna korraldamiseks, selgitas Kallas liberalismi akadeemia seminaril peetud ettekandes.

“Praktilises poliitilises elus piiratakse üksikisiku vabadust kahel põhjusel. Üks põhjus on, et kui seda vabadust mitte piirata, satub ohtu teiste inimeste vabadus ning elu ja tervis. Kõige loomulikum näide on autoliiklus. See on kõikjal karmide keeldudega piiratud. Ei mingit vaba valikut. Sõidad paremal pool; peatud punase tule ees; ei sõida sinna, kuhu liiklusmärk keelab sõita. Kui selliseid keelde poleks, oleks teised inimesed talumatult palju ohustatud.”

Sama lugu on näiteks keeluga võtta suurtele spordivõistlustele kaasa alkohoolseid jooke. Risk, et see mõjutab emotsioone niivõrd, et rahvahulgad väljuvad kontrolli alt, on väga suur, selgitas ta.

“Hoopis teine lugu on nende piirangutega, mida nii kangesti tahetakse kehtestada alkoholimüügi ajale. Miks on keelamisele tuginev ühiskonnakorraldus halb? Sest see põhineb usaldamatusel üksikisiku vastu.”

Teine põhjus, miks poliitikas üritatakse piirata üksikisiku vabadust oma asju ise otsustada, on selles, et keegi arvab, nagu võiks üksikisik otsustada rumalasti. Seetõttu ei saa teda usaldada ja otsustamine tuleb anda mingi hoopis targema jõu kätte. Selleks on tavaliselt riik, mis kipub tihti üksikisiku vabadust piirama. Keegi teab paremini kui üksikisikute kogum, mis on talle hea ja mis mitte, rääkis Kallas.

Üksikisiku vabaduse piiramine põhjendusega, et mingi kollektiiv oskab üksikisiku eest paremini otsustada, on kaheldava väärtusega tee.

“Vastik on tunda, et sind ei usaldata. Mitteusaldamine toodab kodanike protesti oma riigi vastu. Riik, kes ei usalda oma kodanikke, võtab vastutuse nende asjaajamise eest endale. Ebaõnnestumise korral võib see olla katastroofiliste tagajärgedega,” hoiatas Kallas.