Kaks tundi tööd võrdub ühe vanglapäevaga

 (60)

Inimesed, kellele on süütegude eest kohtus karistuseks määratud üldkasulik töö, aitavad haljastusfirmal Viljandi muruplatse ja lillepeenraid korras hoida.

Viljandi maakohtu kriminaalhooldusametniku Silvi Lemberi sõnul on praegu maakonnas ligi kakskümmend inimest, kellele kohus on sellise karistuse määranud. Kui palju karistatuid aitab haljastusfirma Floreas Viljandi 15—20 töötajat, seda ei osanud öelda ei Lember ega ettevõtte juht Margus London, kirjutab Sakala.

Haljastajatel aitavad niita ja koristada karistusalused, kes on jäänud vahele kas purjuspäi sõitmise või mõne muu patuga.

Kui inimestele, kellele on korrarikkumise eest karistus määratud, antakse valida, kas nad soovivad vangistust või üldkasulikku tööd, otsustab enamik viimati nimetatu kasuks.

Karistusalused saadab tööle kriminaalhooldaja omavalitsuse abiga.

Kriminaalhooldaja sõnul on karistatud ametis koos ettevõtte enda töötajatega. Silvi Lemberi kinnitust mööda pole Floreasis tegutsevate karistusekandjatega suuri muresid tekkinud.

Margus London ütles, et kohtuotsusega tööle saadetud inimesed on erinevad. “Ühed on korralikud, teised mitte,” lausus ta.

Lember selgitas, et need karistatud, kes ennast korralikult üleval ei pea ja töötunde ära tee, saavad esmalt hoiatuse, seejärel esitatakse kohtule esildis ning palutakse kohtuotsus täitmisele pöörata, mis tähendab, et karistatu peab vangi minema. Kaks tundi tööd võrdub ühe päeva vangistusega.