Kajakapesad linnamajade katustel tekitavad paksu pahandust

 (17)
Kajakapesad linnamajade katustel tekitavad paksu pahandust
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna keskkonnaamet soovitab seoses lindude pesitsusperioodi algusega majade haldajatel üle vaadata nende hoonete katuste heakord, kus varasematel aastatel on pesitsevatest kajakatest tüli olnud, eemaldada sinna varem rajatud pesad ja hoiduda lindude toitmisest.

Kohtades, kus suuremaid linde regulaarselt toidetakse, esineb hulgaliselt lindude väljaheiteid, mis võib ohtu kujutada inimeste tervisele. Samuti võivad toitmisega harjunud ja julgeks muutunud linnud inimeste suhtes pealetükkivust üles näidata ja isegi agressiivseks muutuda.

Pärast vanade kajakapeasade eemaldamist tuleb katuseid regulaarselt kontrollida, et linnud ei saaks sinna uusi pesasid ehitama hakata. Kui katuse tüüp seda võimaldab ja linnud katusest eemal ei taha püsida, tasub kaaluda ka mehaaniliste tõkete (nt linnupeletusogad) paigaldamist katusele, kui need ei hakka segama katuse hooldamist.

Pesade koristamisel hoonete katustelt tuleb silmas pidada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid. Looduskaitseseadus sätestab, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, samuti lindude tahtlik häirimine eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on keelatud. Erandina on see lubatud riikliku keskkonnaameti loal näiteks siis, kui linnud reaalselt inimesi või vara ohustavad. Katustel asuvate vanade ja tühjade kajakapesade eemaldamist arusaadavalt kooskõlastama ei pea. Kui pesas on aga munad, tuleb pesa kõrvaldamine riikliku keskkonnaametiga kooskõlastada.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et lindude toitmine linnas on taunitav. Kui talvel võib mõõdukat väikelindude toitmist õigustatuks lugeda, siis tuvide, vareste, kajakate, partide ja luikede toitmine on linnas aastaringselt taunitav. Inimeste pakutav toit ei ole lindude jaoks loomulik ning rikub regulaarsel tarbimisel lindude tervise. Toitmine muudab vabalt elavad linnud inimestest sõltuvaks.