Kaitsevägi tuleohutusest: enne õppust otsustatakse, kas ja kuidas võib antud juhul konkreetset harjutust läbi viia

 (25)
Kaitseväe õppus
Kaitseväe õppusFoto: Ardi Hallismaa, Kaitsevägi

Kuiv kevadsuvi on kaasa toonud suure hulga maastikutulekahjusid. Kuna kaitseväe väljaõpe võib ka kaasa tuua maastikutulekahjusid, üritab kaitsevägi oma väljaõpet planeerides vältida tulekahjude puhkemist.

Nooremleitnant Taavi Laasik kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast selgitas, et harjutusväljade eest vastutavad inimesed saavad andmeid Ilmateenistuse tuleohukaardilt ja samuti konkreetsel harjutusväljal maastikuluuret tehes ning määravad seejärel tuleohu taseme konkreetsel alal.

"Tuleohu taseme järgi määratakse ära, kas ja millise moonaga võib harjutusi läbi viia ehk kõrge tuleohu puhul ei viida läbi selliseid laskmisi, millel kasutatav moon võib tekitada maastiku- või metsapõlenguid. Samas näiteks viienda taseme puhul on võimalik üldse harjutused ära jätta," kommenteeris Laasik.

Harjutuste ajal määrab iga üksus ise omalt poolt tulevalvemeeskonna, kes peab tagama ohutuse ning kustutama vajadusel tekkinud tulekolded.

Harjutuse toimumine otsustatakse järgmiselt: harjutuse päeva hommikul otsustavad harjutuse läbiviija maastikul ning konkreetse harjutusvälja ülem ühiselt, et kas ja kuidas võib antud juhul konkreetset harjutust läbi viia, arvestades selle hetke ja asukoha tuleohtlikkust.

Aluseks võetakse siis juba mainitud tuleohualade kaart ning kohapeal tehtud maastikuluure andmed, sealjuures arvestatakse harjutuse iseloomu ja kasutatavate vahenditega. Lisaks on alati võimalik keelata harjutusväljadel tuleohtu tekitavad tegevused.