Kaitsevägi osaleb tänavu 35 rahvusvahelisel õppusel

 (11)
Kevadtormil toimus viimane lahing ja kõlas lõpusignaal
KevadtormFoto: Rauno Volmar

Kaitseminister Urmas Reinsalu kinnitas tänavuse kaitseväe rahvusvaheliste õppuste plaani, milles on kokku 35 lähipiirkonnas toimuvat õppust.

Kaitseminister Reinsalu ütles, et õppused tugevdavad kaitsekoostööd kogu Läänemere ja Põhjala regioonis, aitavad suurendada piirkonna riikide julgeolekut ning tugevdavad liitlassuhteid NATOs.

"NATO on maailma võimsaim sõjaline liit, millel on kõige rohkem sõdureid, sõjalennukeid, tanke, lahingulaevu ja tipptehnoloogilist relvastust. Õppused võimaldavad liitlastel oma jõudude mobiilsust ja jätkusuutlikkust ka treenida, et olla valmis võimalikele kriisiolukordadele kiirelt reageerima," lausus Reinsalu.

Kõige mastaapsem rahvusvaheline õppus ootab kaitseväge ees tänavu sügisel 28. oktoobrist 10. novembrini, kui NATO viib Läänemere piirkonnas läbi kollektiivkaitseõppuse Steadfast Jazz 2013. Eesti osaleb õppusel 230 kaitseväelasega.

Õppus viiakse läbi Lätis, Leedus ja Poolas ning selle käigus harjutavad NATO reageerimisjõud tegutsemist kollektiivkaitse rakendumise korral. Tegu on suurima NATO kollektiivkaitseõppusega pärast Balti riikide alliansiga liitumist.

Kaitseväe suurim maaväeõppus Kevadtorm 2013 algab 6. mail ning kestab 25. maini. Seekord Harjumaal ja Lääne-Virumaal asetleidva õppuse põhiraskus on esimese jalaväebrigaadi üksustel.

Seotud lood:

Tänavu üheteistkümnendat korda toimuvast Kevadtormist võtab osa üle 4000 kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametniku. Samuti osalevad kaitseväelased Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Poolast, Lätist ja Leedust.

3. kuni 15. juunini leiab aset USA ja Balti riikide ühisõppus Saber Strike 2013, kus Eesti, Läti ja Leedu kaitseväed harjutavad koostööd USA armee üksustega. Õppuse sõjalised harjutused viiakse seekord läbi Leedus, Eestis leiab aset staabiõppus ning Ämari lennubaasi saabuvad õppuse raames ka USA lahingulennukid.

Eesti Õhuväe jaoks jõuab aasta suurim õppus kätte 8. ja 9. oktoobril, kui Balti riigid harjutavad õhuoperatsioonide alast koostööd BRTE-nimelisel (Baltic Regional Training Event) õppusel. BRTE eesmärk on aidata Balti riike õhuväe võimekuse ülesehitamisel, demonstreerida NATO liitlasriikide ühtsust ja heidutusvõimet ning arendada koostööd NATO partnerriikidega.

Sügisel leiab aset ka teine oluline NATO õppus Cyber Coalition 2013. Iga-aastane NATO küberkaitse õppus toimub seekord Eestis ja sellel harjutavad NATO riigid koostööd kollektiivse küberkaitse vallas. Õppusest võtab osa enamus NATO riike koos partnerriikidega nagu Soome.