Kaitsevägi koondab brigaadikindral Lanemani

 (68)
Kaitsevägi koondab brigaadikindral Lanemani
Päevaleht/Pressifoto, Priit Simson

Uuest aastast koondatakse kaitseväe operatiivülema ametikoht ning sel kohal teeninud brigaadikindral Alar Laneman vabastatakse tegevteenistusest seoses koondamisega ning arvatakse reservi.

Kaitseväe juhataja pakkus brigaadikindral Lanemanile võimalust jätkata teenistust kaitseväes madalamal ametikohal, kuid Laneman ettepanekuga ei nõustunud, teatas kaitsejõudude peastaabi teavitusosakond.

Operatiivülema ametikoht koondatakse seoses struktuurimuudatustega.

Brigaadikindral Alar Laneman on esimese Eesti ohvitserina lõpetanud õpingud Londoni kuninglikus kaitseuuringute kolledžis. Aastatel 1998 kuni 2001 aastal õppis Laneman Rootsi kuningriigi sõjaväeakadeemias. Varem on Alar Laneman lõpetanud Tallinna kõrgema ehitusvägede poliitsõjakooli.

Alar Laneman alustas teenistust Eesti kaitseväes esimese kaitseväe üksuse — kaitsejõudude peastaabi staabikompanii ülemana 1991. aastal. Muu hulgas võttis see üksus Lanemani juhtimisel okupatsioonivõimude käest üle allveelaeva Lembitu.

Aastatel 1992-94 teenis Laneman Kalevi üksik-jalaväepataljoni ülema ametikohal. 1994. aastal sai temast esimene Eesti kaitseväe välisoperatsioonidel osalemiseks mõeldud üksuse rahuvalve üksikkompanii ülem. Aastatel 1995 kuni 1998 oli ta Eesti, Läti ja Leedu ühise elukutselise üksuse Balti pataljon (BALTBAT) esimene ülem.

2001- 2002. aastani oli Laneman maaväe staabi ülem, 2002 kuni 2007 kaitsejõudude peastaabi ülem.

Brigaadikindrali auastme andis president Alar Lanemanile 2005. aastal.

Presidendid Lennart Meri ja Arnold Rüütel on brigaadikindral Alar Lanemani teeneid Eesti riigikaitse ülesehitamisel hinnanud Kotkaristi III ja IV klassi teenetemärkidega.