Kaitsevägi hüvitas perekonna autole tekkinud kuuliauku meenutava kahjustuse

 (43)
Kaitsevägi hüvitas perekonna autole tekkinud kuuliauku meenutava kahjustuse
Pilt on illustratiivne.AFP/Scanpix

Juuli lõpus sõitis üks perekond kaitseväe Klooga harjutusvälja territooriumil, järgmisel päeval avastas pereisa autolt kuuliauku meenutava kahjustuse.

Politsei ja piirivalveamet alustas kriminaalasja, kuid tänaseni pole süüdlast tuvastatud. Kannatanu ütluste kohaselt võis juhtunu toimuda Klooga harjutusvälja territooriumil. Samal ajavahemikul oli Klooga laskeväljal laskeharjutus automaadist Galil, kuulipildujast MG3 ja granaadiheitjast Carl Gustav, teatas kaitsevägi.

28. augustil pöördus pereisa 1. Jalaväebrigaadi poole ja palus hüvitada tekkinud varaline kahju summas 641 eurot ja 7 senti.

Avaliku võimu teostamisel tekitatud kahju hüvitamine on reguleeritud riigivastutuse seadusega, mille kohaselt võib kannatanu, kelle õigusi on avaliku võimu kandja õigusvastase tegevusega avalik õiguslikus suhtes rikkunud, nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist.

Olgugi, et käsitletava juhtumi raames ei ole käesolevaks ajaks süüdlast tuvastatud, ei saa välistada, et kahju tekkis alal, mille eest vastutab kaitsevägi ning seetõttu otsustas kaitsevägi 12. septembril perekonnale hüvitada autoremondikulud.

Kaitsevägi juhib tähelepanu märkide vajalikkusele

Kaitsevägi juhib tähelepanu, et ohutusmärgistuse lõhkumine või varastamine on otseselt seotud ohuga Eesti inimeste elule ja tervisele ning palub ohutusmärgistuse rikkumisest teatada harjutusala haldajale või kohalikku kaitseringkonda.

Seotud lood:

„Kaitsevägi ei takista harjutusaladel liikumist, kui seal ei viida parajasti läbi laskeharjutusi ja õppusi. Kuid kindlasti ei tohi sinna minna, kui toimuvad laskmised. Parim viis tagamaks oma turvalisust on enne harjutusaladele sisenemist uurida, kas seal käib parajasti väljaõpe või mitte,“ ütles Kaitseväe Logistikakeskuse harjutusalade jaoskonna ülem kapten Kaupo Kaiv.

Kaitseväe harjutusalasid haldav Kaitseväe Logistikakeskus edastab teavet harjutusaladel toimuvate õppuste ja laskmiste kohta kohalikele ajalehtedele, omavalitsuste veebilehekülgedele, ning avaldab infot kaitseväe harjutusväljade veebileheküljel ning harjutusväljadel olevatel informatsioonitahvlitel.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Laskmiste ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning
paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad.

Harjutusväljade veebileheküljel informeeritakse vähemalt 7 päeva ette mis kuupäevadel ja kellaaegadel ning mis relvadest mingil harjutusalal lastakse.

Samuti saadetakse kaks korda kuus kohalikele ajalehtedele nagu Harju Elu, Võrumaa Teataja ja Põhjarannik avaldamiseks informatsioon järgneval kahel nädalal harjutusväljadel toimuvast tegevustest.

Harjutusaladega piirnevatele kohalikele omavalitsustele edastatakse nende veebilehekülgedel avaldamiseks kord kuus harjutusvälja järgneva 30 päeva tegevuskava. Lisaks on paigutatud harjutusväljade sissesõiduteede juurde informatsioonitahvlid, kus on samuti nädal aega varem olemas teave harjutusväljal toimuva kohta.

Nii internetileheküljel, kohalikes ajalehtedes, omavalitsuste veebilehekülgedel kui informatsioonitahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat informatsiooni.

„Ohutuse tagab õppuste läbiviija, kuid vastutus lasub igal juhul ka harjutusalale tulnud seenelisel, matkajatel, loodushuvilistel. Seetõttu on väga oluline, et siiski kogemata õppuste või laskmiste ajal
harjutusaladele sattunud inimesed kuulaksid vastuvaidlematult kõiki kaitseväelaste korraldusi,“ ütles kapten Kaivo Kaiv.

Kaitseväe käsutuses on kuus harjutusvälja: kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga ja Männiku harjutusväljad. Harjutusväljade peamine ülesanne on Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe tagamine.