Kaitseväe juhataja asetäitja õppusest OKAS 2019: ei taha numbritest veel rääkida, aga olen rahul

 (25)
Kaitseväe juhataja asetäitja õppusest OKAS 2019: ei taha numbritest veel rääkida, aga olen rahul
Foto: Jaanus Lensment

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel annab kaitseväe peastaabis ülevaate õppuse eesmärkidest ja käigust.

OKAS 2019 PRESSIKONVERENTS
Pressikonverents on läbi. 
Sirel: oluline osa on ka see, et kui kiiresti kaitsevägi ja -liit teeb ettevalmistusi. Sealt on üht-teist järgmiseks korraks õppida.
Sirel: mõiste viivitamatult ilmuda kogunemispaika annab ruumi seda ise tõlgendada. Üks ilmus poolteist tundi pärast kutset, enamik lõpetasid oma töö ja tavaelu toimingud ja tulid õppusele kas eile õhtul või täna hommikul. Praegu on siiski rahuaeg ja kuna sõjaolukorda ei ole, on see täiesti rahuldav aeg, et reservväelased kokku tulevad.
Sirel: ilmselt, kui lähete kogunemispaikadesse, saate tunnetuse, et kui paljud kohale on tulnud
Sirel: minu hinnangul reservväelaste arv, kes on täna juba Tapal, on piisav, et 61. pataljon saaks oma ülesandeid täita.
Sirel vastab küsimusele osavõtuprotsendi kohta, et ei taha veel numbritest rääkida.
Sirel: Eesti riigikaitsemudel on reservarmee. Iga reservväelane saab aru, mis on tema panus riigikaitsesse. Näeme täna sadu reservväelasi kogunemiskohtades, mis tähendab, et nad saavad aru, et riigikaitse on igaühe teha.
Sirel tänab reservväelasi, tööandjaid, lähedasi.
Esimene jalaväe reserväelane ilmus natukene pärast kella kümmet kogunemiskohta.
Sirel: tahaks kindlasti liituda kaitseväe juhataja tänusõnadega, kes saatis oma tervituse ja juhtnöörid õppustel osalevatele reservväelastele Iraagist.
Sirel: õppus kestab kuni pühapäevani. Kavandatud valmiduse saavutamine, täiendatud väljaõpe (relvade sisselaskmine, taktikalised harjutused jne).
Sirel: olen tegevusega rahul.
Sirel: tahaks veelkord toonitada, et tegemist on kogu kaitseväge ja kaitseliitu hõlmava tegevusega. Ka liitlased on kaasatud.
Sirel: kaitsevägi on valmis formeerima vajadusel palju rohkem, kui praegusel õppusel osalevad üksused. See on kindlasti erinev eelmistest aastatest. Otsustasime tuua õppusele mitte ühe, vaid kaks pataljoni.
Tänaseks on kõik kaitseväe ja määratud kaitseliidu üksused valmis täiendavalt varustama uusi formeeritavaid üksuseid.
Kaitsevägi alustas õppusega juba esmaspäeval. 
Sirel: oluline osa on see, kuidas toimub sideahel vabariigi valitsusest kuni kaitseväe laoni. Ja kõik see, mis sinna vahele jääb.
Sirel: õppusteseeria OKAS on kasutusel juba 3 aastat. Eesmärk ette valmistada ja kiirelt formeerida reservüksused.
Eile alanud õppekogunemisele kutsuti tänase seisuga lisa. Ülevaate õppusest annab kaitseväe juhataja asetäitja Indrek Sirel.

Täna valitsuse otsusega lisaõppekogunemisele Okas 2019 kutsutud 61. tagalapataljoni reservväelaste kogunemiskoht asub Tapa linnas aadressil Paide maantee 96, kuhu kutsutud on kohustatud ilmuma viivitamatult.

Valitsus otsustas tänasel telefoniistungil kutsuda 823 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2019, mis kestab tänasest nädala lõpuni.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 61. tagalapataljoni koosseisu arvatud reservväelased.

Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike. Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama.

Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on tõestanud elujõudu ja tõhusust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada ja tõsta reservstruktuuri kiirreageerimise võimet.

Kaitsevägi kutsub regulaarselt reservväelasi pika, 120-päevase etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.