Kaitseväe juhataja andis NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülemale lahinguliste teenete eest kaitseväe teenetemärgi

 (15)
Kaitseväe juhataja andis NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülemale lahinguliste teenete eest kaitseväe teenetemärgi
Foto: kaitsevägi

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras autasustas täna NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülemat kindral Hans-Lothar Domröse`i kaitseväe teenetemärgiga lahinguliste teenete eest.

"Käesoleva autasuga avaldame tänu hea koostöö ning selle eest, et olite meie sõdurite ülem Afganistanis," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras teenetemärgi üleandmisel.

Kindral Hans-Lothar Domröse pälvis teenetemärgi silmapaistva panuse eest NATO kollektiivkaitse, reageerimis- ja opereerimisvõimekuse tugevdamisel ning Eesti julgeoleku toetamisel.

1952. aastal sündinud kindral Domröse on varem teeninud muuhulgas Saksa relvajõudude esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures ning ISAFi missiooni staabiülemana. Teda on autasustatud Bundeswehri hõbe- ja kuldristi, Prantsuse auleegioni ordeni, Prantsuse relvajõudude teenetemärgi ja Rumeenia aumedaliga.

Eestis lahkumisvisiidil viibiv Hans-Lothar Domröse asus Brunssumi ühendväejuhatuse ülema ametikohale 2012. aasta 14. detsembril. Käesoleva aasta märtsis annab kindral Domröse oma ametikohustused üle Itaalia kindralile Salvatore Farinale.