Kaitseuuring: eestlaste hinnangul on suurimaks ohuks Eestile küberrünnakud ning valeuudiste levik

 (113)
1. jalaväebrigaadi etteotsa sai Vahur Karus. Tseremoonia Tapa sõjaväebaasis
1. jalaväebrigaadi etteotsa sai Vahur Karus. Tseremoonia Tapa sõjaväebaasisFoto: kaitsevägi

Kaitseministeeriumi avaliku arvamuse uuringu järgi on Eesti inimeste hinnang elule paranenud, meie riik on kaitstud ning riigikaitse hästi korraldatud.

Tänavu sügisel läbiviidud uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ tulemustest selgub, et 2/3 vastanute arvates on elu kas muutunud paremaks või jäänud samaks. Turvalisuse olukorda Eestis tajutakse positiivsemana kui maailmas tervikuna ning kõige olulisemaks julgeolekutagatisteks peavad Eesti inimesed NATO-t ning elanike kaitsetahet.

„Kaitseministrina hindan väga Eesti inimeste kõrget kaitsetahet ja valmisolekut oma riiki kaitsta,“ ütles kaitseminister Jüri Luik. „Hea meel on ka näha, et valitseb usaldus riigikaitse korralduse ning meie liitlaste ja NATO tegevuse suhtes,“ lisas Luik.

Uuringu järgi peavad enam kui pooled vastanuist suurimateks ohtudeks lähemate aastate jooksul organiseeritud rünnakut Eesti riiklike infosüsteemide vastu ehk nn küberrünnakut (67%), valeuudiste levikut (65%) ning mõne välisriigi sekkumist Eesti poliitika või majanduse mõjutamiseks oma huvides (58%).

Kõige olulisemateks julgeolekutagatisteks peavad Eesti inimesed kuulumist NATO-sse, elanike kaitsetahet ja Eesti iseseisva kaitsevõime arendamist.

Rohkem kui kolmveerand elanikest pooldavad Eesti kuulumist NATO-sse, see toetus on tõusnud võrreldes kevadise samasuguse uuringuga 5 protsenti. Eesti inimesed usuvad, et konflikti puhkedes osutaks NATO Eestile otsest sõjalist abi või hoiaks konflikti üldse ära. NATO vägede kohalolekut Eestis toetab 72 protsenti elanikkonnast.

Seotud lood:

Eesti ründamise korral peab umbes 80 protsenti vastanutest oluliseks relvastatud vastupanu osutamist ning 60 protsenti on valmis sõjalise kallaletungi korral ise kaitsetegevuses osalema.

Ajateenistuse läbimist noormeeste jaoks peab vajalikuks 92 protsenti elanikest ning naiste vabatahtlikku ajateenistust toetab 78%.

Eesti inimesed hindavad jätkuvalt kõrgelt iseseisva kaitsevõime arendamist. Praegu toimiva reservarmeel põhineva riigikaitsemudeli jätkumist soovib 80 protsenti vastanutest. Kaitseväge ja Kaitseliitu usaldavad kolmveerand Eesti elanikest. 70 protsendi elanike meelest on Eesti riigikaitset arendatud hästi.

„Ajateenistus ja reservarmee on Eesti riigikaitse nurgakivideks, mida antud uuringu põhjal tajub selgelt ka Eesti elanikkond. On oluline, et väärtustaksime ajateenijaid ja reservväelasi ka edaspidi,“ lausus kaitseminister Luik.

Uuringu „Avalik arvamuse ja riigikaitse“ viis kaitseministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute AS, uuringujuht oli Juhan Kivirähk.

Kaitseministeeriumi on tellinud regulaarset avaliku arvamuse uuringut aastast 2001, uuringut viiakse läbi kaks korda aastas. Viimane uuring on leitav siin.