Kaitseminister Tsahkna kaotab ajateenistuse piirangud naistele

 (35)
Kuperjanovi jalaväepataljon
Naised ajateenistusesFoto: Jassu Hertsmann

Kaitseminister Margus Tsahkna saatis kooskõlastusringile määruse, mis annab naistele võimaluse asuda juba sellest suvest vabatahtlikult ajateenistusse kõikides kaitseväe väeosades, teatas kaitseministeerium.

Uus kaitseministri määrus võimaldab senisest veelgi suuremal hulgal naistel juba sel suvel vabatahtlikult ajateenistuse asuda. Naised saavad taotleda endale teenistuskohta kõigis kaitseväe väeosades, kus õpetatakse välja ajateenijaid. Siiani piirdus valik kahe väeosaga.

„Kui aastaid tagasi tekkis naistel võimalus ajateenistusse asuda meestega samadel alustel, ei osanud me ette ennustada niivõrd suurt naiste huvi riigikaitse vastu. Samuti hindas kaitsevägi esialgu konservatiivsemalt oma valmidust naisi vastu võtta,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Täna saame naistele tagada juba alates juulikuust piiranguteta juurdepääsu ajateenistuse võimalustele.“

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on muudatused vajalikud, et viia määruses olevad arvud vastavusse tegelike soovijate hulga ja kaitseväe võimalustega.

Ajateenistusse kutsumise protsess on pikaajaline, seepärast peab kaitseminister vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele määrama ajateenistusse kutsutavate piirarvud ja teenistuskohtade jaotuse oma määrusega mitu aastat ette. Selle aasta ajateenistusse kutsumise määrus oli välja antud 2015. aastal.

Lisaks naiste ajateenistust muutvatele sätetele kavatseb kaitseminister suurendada tänavust ajateenistusse võetavate kutsealuste arvu 75 võrra, eesmärgiga alustada taas Scoutspataljonis ajateenijate väljaõpet.