Kaitseminister Margus Tsahkna USA rünnakust Süüria õhuväebaasile: tegu oli väga konkreetse, jõulise ja ootamatu sammuga

 (70)
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Hendrik Osula

Kaitseminister Margus Tsahkna andis täna kell 11.30 kaitseministeeriumis toimunud pressibriifingul hinnangu olukorrale Süürias ning tutvustas plaani, kuidas tõhustada ajateenistusse kutsumist.

Kohe pressibriifingu alguses andis Margus Tsahkna hinnangu olukorrale Süürias, kus USA ründas ööl vastu tänast õhuväebaasi 59 tiibraketiga. Sõjalist tegevust ajendas USA ametnike sõnul kättemaksusoov hiljutise keemiarünnaku eest tsiviilkodanike vastu.

"Täna öösel tulistasid USA laevad 59 Tomahawk raketti Süüria õhuväebaasi. See oli reaktsiooniks keemiarelvade kasutamisele. Tegu oli väga konkreetse, jõulise ja ootamatu sammuga," sõnas kaitseminister.

Tsahkna märkis, et keemiarelvade kasutamine on kõikide osapoolte poolt hukka mõistetud ja see läheb vastuollu kõikide rahvusvaheliste konventsioonidega. "Trump otsustas anda selge vastuse nende kasutamisele. Mingi vastus pidi tulema, kuna 2013. aastal nii konkreetset vastust ei tulnud," leidis Tsahkna.

Ta möönis, et tõenäoliselt näeme lähitulevikus USA-Vene suhete pingestumist. "Tuleb loota, et edaspidist eskalatsiooni ei toimu, aga nagu näete, siis iga tund toimub uus sündmus."

Kaitseväeteenistusse kutsumise tõhustamine

Tsahkna tutvustab lähiajal valitsuskabinetile aruannet kaitseväeteenistuse kohustuse täitmisest möödunud aastal ning ühtlasi esitab ettepanekud seadusandluse parandamiseks, et tulevikus praegusi kitsaskohti ära hoida.

Seotud lood:

Kaitseminister ning kaitseministeeriumi eksperdid esitlevad võimalikke lahendusi küsimustele, mis on seoses kaitseväekohustusega päevakorral:

- Kas Eesti noormeeste tervis on tõesti nii kehv, et vaid vähemus neist kõlbab ajateenistusse?

- Kas tänane tervisenõuetele vastavuse hindamise korraldus toimib ja kuidas seda tõhusamaks muuta?

- Mida peaks tegema, et kaitseväeteenistusse kutsumisel senisest paremini kasutada e-riigi lahendusi?

- Kas kaitseväeteenistusest kõrvalehoidjatel peaks olema võimalus tarbida samu hüvesid, kui seadusekuulekatel kutsealustel ja reservväelastel?

Loe kaitseminister Margus Tsahkna hinnangut Süürias toimuvale ja muudatustest ajateenistusse kutsumisel blogist!

Mida arvab kaitseminister olukorrast Süürias?
Pressikonverents on lõppenud.
Kas arstiklike komisjonide arstide enda kaalutlusõigus väheneb tulevikus? Kuimet: Meie eesmärk on põhimõtteliselt vähendada arstide kaalutlusõigust. Tsahkna: Meie eesmärk on see, et need noormehed ja neiud, kellel on raske terviserike, saaksid tuvastatud. Meie väide on see, et Eesti noormeeste tervis pole nii halb, kui paistab arstlikest komisjonidest. Süsteem on vaja tuua 21. sajandisse. See on noorte ja nende vanemate huvides sama palju kui kaitseministeeriumi ja kaitseväe huvides.
Kas ajateenistuses ei võiks olla präänikuid rohkem, nagu veokiload praegu? Tsahkna: Kindlasti peame teavitust ka olemasoleva süsteemi kohta tegema. Eesti kaitsevägi on Eesti suurim koolitusorganisatsioon juhilubade tegemises. Peame nendest teemadest rohkem rääkima ja teavitama. Mida rohkem meie noored saavad aru, miks me seda teeme ja millised on praktilised võimalused, seda parema meelega nad tulevad. Kuimet: Need, kes teenistusse tulevad, on üldiselt rahul. Meil on vaja piitsa rakendada nende osas, kes ajateenistusse tulla ei taha. Me teeme ajateenistust paljuski ka selleks, et see odav viis kaitseväge üleval hoida. Kui me hakkame sinna täiendavaid hüvesid juurde panema, siis ühel hetkel ei ole ta meile odav. Kui ma võtame ajateenistust kui maksukogumist, siis kas maksuamet peaks maksma neile preemiat, kes makse maksavad. Lõpuks peab aru saama, et see on meie kõigi huvides.
Käes on küsimustevoor.
Kuimet lahendustest: Peame tagama, et määrust täidetakse erinevates komisjonides võimalikult võrdselt ja täpselt ehk maksu kogutakse kõikjalt võrdselt. Oleme alustanud arstide rotatsiooniga. Muudame reeglistikku nii, et paneme kirja ainult need diagnoosid, mis välistavad ajateenistusse tulemise. Lähme valitsusse, et saada e-tervise süsteemist andmeid.
Kuimet: Tervisenõuetele vastavaks tunnistatakse arstlikus komisjonis 30 protsenti kutsealustest. Erinevate piirkondade komisjonides diagnoositakse kutsealuseid väga erinevalt. Kodanike tervis ei saa Eesti erinevatest piirkondades nii palju erineda. Alla kümne protsendi noortest ei saa ühtegi diagnoosi. Raputame siinkohal endale tuhka pähe. Viga on süsteemis.
Kuimet: Meie ettepanek oleks see, et kui riik on saatnud kodanikule kutse ja on tuvastanud selle kutse kättesaamise ning kodanik pole esitanud seaduslikku alust, miks ta tulla ei saa, siis võtaksime ära mõned hüved. Kui kohustusi ei täida, siis kõiki hüvesid kasutada ei saa, näiteks autojuhiluba, relvaluba, jahiluba, paadiluba. Need ei ole meie hinnangul absoluutsed hüved.
Kuimet: Ajateenistusse ilmumata jätmise eest on maksimaalne trahv, mida saame määrata, on 1200 eurot, reaalsuses trahvime reeglina 360-euroga. Õppekogunemisele ilmumata jätmise eest on samuti trahv kuni 1200 eurot, reaalsuses trahvime väiksemate summadega. Arstlikku komisjoni ilmumata jätmise eest on võimalik sunniraha määrata.
Kuimet: Järgmine probleem on sanktsioonid neile, kes kõrvale hoiavad. 2016. aastal jättis arstlikku komisjoni esimese kutse peale ilmumata üle 4000 kutsealuse. Ajateenistusse jättis ilmumata 187 kutsealust, kellel polnud mingit alust mitte tulla. Õppekogunemisele jättis ilmumata 28 protsenti kutsututest.
Kuimet: Läheme kutse kättetoimetamise probleemi parandamiseks valitsuse juurde. Teeme ettepaneku muuta seadusandlust selliselt, et kodanikule dokumentide kättetoimetamine hakkab primaarselt toimuma elektrooniliselt. Täpset lahendust veel pole, aga plaanime kutse esitada siis, kui kodanik riigi e-teenuseid kasutab.
Kuimet: Meil jääb iga aasta sadu kutseid kätte toimetamata. Olemuslikult hakkab siit süsteem murenema. Õppekogunemisele kutsututest ei saa umbes 24 protsenti kutset kätte. 90% kutseid saadetakse paberkandjal allkirja vastu. 1400 kutsealuse puhul pole teada või on uuendamata kontaktandmed. Paberkandjal kutse "vältimine" pole keeruline. Arvestades, et kui 99 protsenti pangatoimingutest tehakse elektrooniliselt, peaks süsteemi muutmine olema võimalik.
Kuimet: Kui me tahame 3300 või 4000 ajateenijat, siis suurematest aastakäikudest oli seda lihtsam teha. See, mis on meid siia toonud, ei vii meid edasi. Kitsaskohad hakkavad pihta varem. Kui riik tahab kodanikule kohustust panna, siis tuleb nii teha, et kodanik saaks kutse kätte. Kui kodanik on kutse kätte saanud, tekib küsimus, kas need tänased sanktsioonid on piisavad. Kolmas punkt on tervisenõuete määrus.
Kuimet: Läbi aastate oleme täitnud plaani, kui palju me ajateenijaid teenistusse võtame, aga kutsealuste arv on tulevikus langustrendis tulenevalt demograafiast.
Kuimet: 2016. aastal ületasime ajateenijate teenistusse võtmise plaani. Võtsime vastu 3272 ajateenijat. Kõik vajalikud üksused õpetati välja. Esmakordselt toimus lühikese etteteatamisajaga lisaõppekogunemisena "Okas", kus täideti 88% ametikohtadest. Üldine rahulolu reservõppekogunemistega on paranenud, peamine mure on madal tasu.
Kaitseväeteenistuse osakonna juht Peeter Kuimet võtab kokku süsteemi probleemid ja pakub lahendusi.
Tsahkna: Oleme võtnud eesmärgiks, et võtame ajateenistusse 4000 ajateenijat varasema 3000 asemel. Meie eesmärk on, et võimalikult laiapindselt noormehed ja neiud osaleksid ajateenistuses, kuna oleme jõudnud demograafilisse auku. Minu poolt kõik. Osalege ka sinilille kampaanias, millega näitame solidaarsust oma veteranidega, kes on Eesti riiki kaitses oma tervise kaotanud.
Tsahkna: Plaanime tõsta reservõppekogunemisele tulevate reservväelaste tasu. See tõuseb 27-lt 37 euroni, allohvitseridel 30-lt 40 euroni ja ohvitseridel 40-lt 50 eurole.
Tsahkna: See ei ole teiste suhtes õiglane, et isikul on võimalik kõrvale hoida või ennast ajateenistusest trahvi näol välja osta. Sanktsioonidena saaks rakendada kalastusloa, autojuhiloa ja relvaloa taotlemise keeldu.
Tsahkna: Mul ei ole etteheited arstlikele komisjonidele, kuid meie peame tõhustama oma süsteemi. Kui me vaatame, et Hiiumaal pole ühtegi vaimselt tervet kutsutut, siis see ei näita reaalset pilti. Peame kutsuma tsaariajast oma ajateenistusse kutsumise muutma tänapäevaseks. Me ei tea 1400 kutsutu elukohta. Praegu tuleb teade füüsiliselt kätte toimetada. Tahame süsteemi muuta nii, et kutse loetakse kätte saaduks ka siis, kui inimene suhtleb e-riigiga.
Tsahkna: Tahame kummutada müüdi, et meie poiste tervis on nii kehv. Sama süsteemiga Soome läheb ajateenistusse läheb 70 protsenti kutsututest, Eestis läbi arstlikku komisjoni 30 protsenti kutsututest. Küsimus, kuidas muuta adekvaatsemaks ja päriselulistele faktidele tuginevaks. Viime läbi ka suurt uuringut 1600 ajateenija hulgas, et mis olukord on tervisega ja kuidas tervis ajateenistuse jooksul käitub. Peame oma ajateenistusse kutsumise süsteemi muutma kaasaegsemaks.
Tsahkna: Need, kellel on kohustus ajateenistust läbida, peavad seda tegema ja meil ei ole mingit plaani seda muuta. On hea, et palgaline kaitseväe mõte läbi ei läinud. Välkkogunemine Okas oli väga edukas. Laias perspektiivis tähendab, et meil on 21 000 inimest kiirreageerimisüksustes.
Tsahkna: Meie jaoks on oluline, et rahvusvahelistest lepetest peetakse kinni. Venemaa reaktsioon oli selge ja ma näeme USA ja Venemaa vaheliste suhete pingestumist. Tuleb loota, et edaspidist eskalatsiooni ei toimu, aga nagu näete, siis iga tund toimub uus sündmus.
Kaitseminister läks tänase põhiteema - ajateenistuse tõhustamise - juurde.
Tsahkna: Varasem programm pole töötanud, et keemiarelvad Süüriast välja viia. See USA rünnak oli ühekordne. Need raketid muutsid suure tõenäosusega baasi kasutuks.
Kaitseminister Margus Tsahkna olukorrast Süürias: Täna öösel tulistasid USA laevad 59 Tomahawk raketti Süüria õhuväebaasi. See oli reaktsiooniks keemiarelvade kasutamisele. Tegu oli väga konkreetse, jõulise ja ootamatu sammuga. Kui vaadata keemiarelvade kasutamist, siis see on kõikide osapoolte poolt hukka mõistetud ja see läheb vastuollu kõikide rahvusvaheliste konventsioonidega. Trump otsustas anda selge vastuse nende kasutamisele. Mingi vastus pidi tulema, kuna 2013. aastal nii konkreetset vastust ei tulnud.
Pressibriifing algas kümneminutilise hilinemisega.
Pressikonverents algab kell 11.30!
Delfi vahendab Süürias toimuvat operatiivselt otseblogis: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/otseblogi-usa-rundas-suuria-ohuvaebaasi-enam-kui-50-tiibraketiga?id=77813510