Kaitseminister külastas Kaitseliidu noorte suurlaagrit Spekter


Kaitseminister külastas Kaitseliidu noorte suurlaagrit Spekter
Minister Luik pildil vasakult teine (foto: Kaitseliit)

Kaitseminister Jüri Luik kohtus eile Lääne-Virumaal Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suurlaagris Spekter osalejatega.

Ministri sõnul annab laager suurepärase võimaluse noorele riigikaitsega tutvumiseks.

„Riigikaitseline huviharidus põhikoolieas ja riigikaitseõpetus keskkoolis annavad kokku tervikliku arusaama eluks vajalikest riigikaitselistest põhitõdedest,“ lausus Luik.

Ta lisas, et huvist riigikaitse vastu noorena võib tulevikus välja kasvada karjäär kaitseväes. „Võimalused väga eduka karjääri loomiseks Eestis on tagatud.“

Minister sai ülevaate suurlaagri ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevustest ning vestles laagris osalevate noortega.

Suurlaager Spekter on osa Kaitseministeeriumi algatatud noorte isamaalise hariduse programmist, mille eesmärk on edendada põhikooliealiste noorte seas isamaalisi väärtusi ning anda neile võimalus osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses.

Lääne-Virumaal Lammasmäel eilsest kuni reedeni toimuvast laagrist võtab osa ligi 1000 noort, kelle hulgas ka noori Poolast ja Leedust.

Laagritegevuste hulka kuuluvad Kaitseliidu noorteorganisatsioone tutvustav õhtu, turniirid, ekskursioonid, matkad, mängud, ühistantsimised, lõkkeõhtud ja töötoad.