Kaitseminister Aaviksoo kohtus USAs kolleeg Robert Gatesiga

 (6)
Kaitseminister Aaviksoo kohtus USAs kolleeg Robert Gatesiga
Foto: Andres Putting

Kaitseminister Jaak Aaviksoo kohtus täna Pentagonis oma USA kolleegi Robert Gates’iga, kellega arutati kahepoolse sõjalise koostöö ning NATO tulevikuga seotud küsimusi.

USA kaitseminister Gates avaldas kahetsust Eestit Afganistanis tabanud kaotuste puhul ja tänas Eestit senise märkimisväärse panuse eest Afganistani julgeolekutagamismissiooni. Samuti arutati erinevaid võimalusi, kuidas jätkata Eesti ja USA vahelist kahepoolset sõjalist koostööd Afganistanis, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Kaitseminister Aaviksoo nentis, et kuigi Eesti on Afganistani valimiste ajal kahe jalaväekompanii näol olnud per capita suurim panustaja, pole sellise taseme säilitamine jätkusuutlik. “Küll aga oleme jõudnud ameeriklastega ühise arusaamani, et otstarbekas oleks sõjalist koostööd Afganistanis jätkata eelkõige HUMINT-i ehk inimluure spetsialistidega, samuti NATO Afganistani väljaõppemissiooni raames,” ütles Aaviksoo.

Nii Aaviksoo kui Gates leidsid kohtumisel, et strateegilise edu saavutamine Afganistanis on hädavajalik, kuna piirkond ähvardab vastasel juhul muutuda islamiäärmuslaste ja terroristide jaoks mütoloogilise tähendusega kogunemiskohaks.

“Samas täidab Afganistani operatsioon ka kollektiivkaitse funktsiooni — väljaspool NATO territooriumit läbi viidavad operatsioonid on lihtsalt kollektiivkaitse üks aspekte, kuna seal kaitstakse tegelikult kõikide liikmesriikide huve. Probleem on selles, et ilmselt ei ole me seda lihtsat tõde suutnud veel avalikkuse jaoks piisavalt hästi lahti mõtestada,” ütles kaitseminister Aaviksoo.

Samuti tuli kohtumisel kõne alla NATO kaitseplaanide ning kaitse-eelarvega seotud küsimused. Aaviksoo sõnul alates USA president Barack Obama kõnedest Strasbourg-Kehli ja Praha kohtumistest kaitseplaanide teema ka avalikkuse jaoks kõrge profiiliga. “Kõiki arvestatavaid ohte adresseerivad kaitseplaanid on loomulik ja rutiinne osa NATO toimimisest,” ütles Eesti kaitseminister.

“Mis puudutab kaitsekulutusi, siis paraku on vaid vähesed NATO liikmesriigid suutnud täielikult täita selles vallas võetud kohustused. Et omada vajadusel võimet teistele liikmesriikidele abi osutada, on juba täna vaja kõigil teha investeeringuid siirdatavate võimete loomiseks,” sõnas Aaviksoo.

Aaviksoo sõnul on Eesti jaoks tähtis ka USA kohaolek ja nähtavus Euroopas ning vastastikune usaldus ja toetus. “Tihtipeale on kõige olulisem selle juures enne oluliste otsuste langetamist üksteisega konsulteerida ja nõu pidada,” ütles Eesti kaitseminister.

Kohtumisel räägiti ka suhetest NATO ja Venemaa vahel. “On ilmselge, et arvestades Venemaa ees seisvaid tegelikke strateegilisi väljakutseid, tuleb meil Venemaaga teha konstruktiivset koostööd. Aga see eeldab esmalt elementaarse usalduse teket, milleni on veel jupp maad minna,” tõdes Aaviksoo.