Kaitseministeeriumis alustas tööd küberpoliitika osakond

 (15)
Kaitseministeeriumis alustas tööd küberpoliitika osakond
Foto: Ester Vaitmaa

Sellest nädalast kaitseministeeriumis tööd alustanud küberpoliitika osakond tõhustab küberkaitse juhtimist ministeeriumi valitsemisalas.

Uus osakond koordineerib kaitsevaldkonna infosüsteemide ning infotehnoloogia arendamist, kujundab kaitseministeeriumi valitsemisala küberjulgeoleku poliitikat ning juhib selle elluviimist. Samuti analüüsib osakond küberjulgeoleku arenguid Eestis ja välismaal, teeb ettepanekuid riigisisese küberjulgeoleku arendamiseks ning esindab Eestit NATO ja Euroopa Liidu küberjulgeoleku aruteludes.

"Uue osakonna loomisega paraneb küberkaitse valdkonna juhtimine," ütles kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran.

Küberpoliitika osakonnas asusid tööle seni erinevates osakondades asunud küberkaitse eksperdid, kes saavad kantsleri sõnul keskenduda uues osakonnas sellele, mida nad oskavad kõige paremini.

Uusi ametikohti ministeeriumisse küberpoliitika osakonna loomisega ei lisandunud. Konkurss osakonnajuhataja leidmiseks on lõppfaasis.